Axiell media: ”Förlag saknar avtal med Overdrive”

Eva Houltzén, vd för Axiell media.

I somras vann Overdrive upphandlingen om e-litteratur för svenska bibliotek. I ett debattinlägg skriver nu konkurrenten Axiell media att den amerikanska leverantören saknar kontrakt med flera stora svenska förlag och att ett avtalsbrott föreligger.

Den amerikanska leverantören Overdrive vann det ramavtal, ”E-litteratur 2017”, som från 1 oktober blev möjligt för svenska bibliotek att ropa av. Ramavtalet erbjuder ett visst utbud till ett på förhand bestämt pris per lån. Det vinnande kriteriet var ”lägsta pris” och priset samt bokens tillgänglighet ska vara garanterade i ett år.

Med nyfikenhet har vi emotsett vilket utbud Overdrive skulle kunna garantera från svenska förlag till det priset. Upphandlaren begärde en utbudslista på ”leverantörens befintliga utbud”, minst 13 000 titlar med ”bredd”. I torsdags lades listan med det vinnande anbudet upp på SKI:s webbplats. Den innehåller titlar från flera stora svenska förlag.

Det har nu kommit till vår kännedom att nära samtliga av dessa förlag saknar avtal med Overdrive eller med någon eventuell underleverantör för distribution till bibliotek till dessa fasta priser. Vi talar om några av Sveriges största förlag, förlag som har tusentals titlar på listan.

Den vinnande leverantören har alltså tilldelats ramavtalet genom att presentera en lista där man garanterar att specifika titlar ska finnas till ett fast pris utan prisändring på 12 månader. Svenska förlags titlar har använts för att vinna ett anbud utan förlagens godkännande. Den 1 oktober trädde avtalet i kraft och leverantören skulle kunna leverera enligt avtal. Inte konstigt att det nu är bråttom för amerikanska Overdrive att teckna avtal med förlagen. Avtalsbrottet är dock redan ett faktum eftersom ramavtal tecknats.

Vi får låta upphandlande SKI avgöra hur man vill agera, men redan att svara på anbudet utan avtal med förlag ser vi som affärsmässigt ytterst tveksamt visavi både förlagsrätt och LOU (Lagen om offentlig upphandling). Inför att Axiell Media lämnade anbud talade vi med många förlag för att säkerställa vår möjlighet att leverera utifrån kraven. Prisbilden sågs som besvärande låg av förlagen. Vinnande anbuds pris är drastiskt lägre.

När ett bibliotek väljer att ropa av det frivilliga ramavtalet, är de alltså garanterade ett fast pris per lån. Inga andra priser kan erbjudas för titlar inom genren Barnlitteratur, Skönlitteratur eller Facklitteratur. Priserna gäller enligt ramavtalet även för alla tillkommande titlar i leverantörens utbud. Endast titlar utanför dessa kategorier kan erbjudas till andra priser. Det blir inte så många.

Vilka slutsatser och åtgärder som nu behöver vidtas får juridiken och SKI visa – men helt klart är att amerikanska Overdrive spelar ett högt spel. Svenska förlag och bibliotek är i behov av långsiktigt och ekonomiskt hållbara lösningar, och som också ger låntagarna en jämställd tillgång till digital litteratur.

Eva Houltzén, vd Axiell Media

Powered by Labrador CMS