Debatt: Angående hybridförlagen och författarförbundet

Det är viktigt att hålla i minnet att det alltid är själva avtalet vi granskar.


Så lyder Grethe Rottbölls svar på Lars Rambes debattinlägg.

Det är viktigt att vi alla lyfter blicken och ser det större perspektivet.

Förlagen och Författarförbundet har alltid varit också motparter. Vi har legat i strid med Förläggareföreningen, men vi har också ett flertal gånger gjort gemensam sak.

Förbundet står på tre viktiga ben, där ”Ordet är fritt men inte gratis” är ett av dem.

Att vi fattat ett inriktningsbeslut om hur rådgivningen ska handskas med frågor beträffande hybridförlag bottnar i alla de avtal vi fått tillsända oss från olika håll. Varför inriktningsbeslutet alls är viktigt är för att vi får en mängd förfrågningar från ickemedlemmar just beträffande avtal med hybridförlagen. Eftersom vi har begränsat med tid har vi upprättat en slags vägledning med frågor svar och synpunkter på vad som är värt att ta i beaktande innan man skriver på ett sådant avtal. Det kan röra sig om frågor kring ekonomiska villkor, rättighetsupplåtelser och avtalstider. Eftersom avtalen ser så olika ut är det också viktigt att förstå hur de olika delarna påverkar avtalet som helhet.

Det är viktigt att hålla i minnet att det alltid är själva avtalet vi granskar. Dess formuleringar och förslag.

Vi granskar inte förlag eller recenserar deras verksamhet. Vårt uppdrag är att granska de avtalsvillkor som vi blir ombedda att granska. Både av våra medlemmar och ickemedlemmar.

Skulle Författarförbundet slopa denna vaksamhet finns det risk för att de grundläggande principer och den branschpraxis som Författarförbundet arbetat fram tillsammans med förlagen och Förläggareföreningen försvinner.

Det är oerhört viktigt att vi som enda organisation fortsätter att ta ansvar för det vi menar stärker författare och översättare som yrkespersoner.

Att detta inriktningsbeslut i många fall leder till avrådan ska inte ses som att vi bojkottar, förbjuder eller utesluter. Men det kan vara värt att förstå att vår hållning bidrar till att upprätthålla det grundavtalen stipulerar; ett utgivaransvar i alla led med royaltygolv, förskott, redaktörshjälp och marknadsföring.

Powered by Labrador CMS