Det finns inte EN förlagsbransch!

»Fysiska böcker var egentligen aldrig på riktigt förlagsbranschens produkt. Böckerna fungerade enbart som en slags behållare för de berättelser, idéer och d...

Publicerad

»Fysiska böcker var egentligen aldrig på riktigt förlagsbranschens produkt. Böckerna fungerade enbart som en slags behållare för de berättelser, idéer och den information som fanns i böckerna.

Nu, när det finns konkurrerande digitala behållare för nästan allt som traditionellt har levererats via fysiska böcker, är det viktigt att vi tar en ordentlig titt på de olika branscher som i dag döljs av vår en gång så användbara modell för förlagsbranschen.«

Detta skriver John Cavnar-Johnson på Digital Book World i januari 2013 under rubriken »There Is No Publishing Industry«. För att förstå framtiden för publicering måste vi släppa tanken på en enda förlagsbransch och titta på de olika produkterna baserat på vilka olika behov de fyller, menar författaren.

En app är en digital behållare som främjar användarens interaktion med innehåll snarare än linjär läsning. En e-bok är en fristående avläsningsenhet, oftast utan externa länkar. Utmärkande för webben är de externa länkarna.

Författaren delar in branschen i fyra delar.

1. De första böcker som försvann från den tryckta världen var förpackad information från stora databaser som kataloger, uppslagsverk och ordböcker.

2. Varje bok som är tänkt att läsas för njutning från början till slut som en skriven berättelse (där även mycket fack­litteratur ingår) rör sig obönhörligt bort från print till e-böcker.

3. De som däre­mot släpar efter i den digitala övergången är läroböcker, how-to-do-böcker och andra böcker som vi köper för att lära oss och inte för att underhålla oss själva. De är dåligt anpassade till e-böcker och behöver massor av inter­aktivitet som uppnås genom fristående program och webben.

4. Slutligen har vi folk som pratar med bilder. Fram till helt nyligen fanns det ingen digital enhet som var en fullgod ersättning för ett barns bok, en serietidning eller en coffetable-bok. Men tillkomsten av skärmar med hög kvalitet för läsning på »Retina«-nivå visar en förändring. Vi ser redan mycket av det som skulle ha varit barnböcker flytta till appar. De riktigt avancerade illustrerade böckerna förblir trycksaker för en lång tid framöver av olika tekniska skäl.

Författaren säger visserligen att hans modell med fyra kategorier kan vara lika fel som den tidigare enda branschmodellen vi alla är vana vid. Men han utvecklar ändå sin modell eftersom han tror att den är mer användbar.

Att titta på förlagsvärlden som fyra olika branscher både belyser några förvirrande frågor och väcker en rad nya viktiga frågor. Det finns mycket som inte kan fångas in av en tröttsam »e-bok vs print-debatt«.

Min slutsats: I Sverige finns en stark potential för digitalisering – det har utvecklingen av Spotify och Pirate Bay visat. Nu kommer boomen inom förlagsbranschen här hos oss. Även vi behöver nya analysverktyg och förklaringsmodeller för att förstå de förändringar som sker.

Jan Norman

jan.norman@referensboken.com

Se artikel: http://www.digitalbookworld.com/2013/there-is-no-publishing-industry/

Powered by Labrador CMS