Dramatisk förändring under Lars Idermark

Under sommaren har Akademibokhandelns årsredovisning för 2009 inkommit till Bolagsverket.

Publicerad

Under sommaren har Akademibokhandelns årsredovisning för 2009 inkommit till Bolagsverket.Bokslutet inkluderar även Bokus som nu utgör en del av bokhandelskedjan. Tyvärr finns ingen separat redovisning av Bokus omsättning vilket ur branschsynpunkt är olyckligt då det är av stort intresse att följa nätbokhandelns utveckling i jämförelse med den traditionella bokhandeln.

Resultatet efter finans uppgick till minus 57 miljoner kronor mot SvB:s tidigare uppskattning på minus 90 miljoner (inklusive Bokus).

Vid en bedömning av resultatet skall man emellertid beakta att det i balansräkningen finns en post under rubriken »balanserade utgifter« uppgående till 75 miljoner kronor, varav 39 miljoner tillkommit under 2009.

Vare sig i förvaltningsberättelsen eller i någon notanteckning finns någon information om vad dessa utgifter avser.

Sannolikt rör det sig om utgifter som många andra företag hade valt att ta upp som kostnad i resultaträkningen. Resultatet för 2009 skulle då bli en förlust på 96 miljoner.

Senhösten 2005 efterträddes Börje Fors av Lars Idermark som vd för KF samt ordförande för Akademibokhandeln. Det kan vara av intresse att jämföra Akademibokhandeln/Bokus utveckling de senaste fyra åren – 2006-2009 – med fyraårs­perioden 2002-2005 under Börje Fors ledning.

Se tabellerna här nedan.

Under den första perioden redovisades ett sammantaget resultat på 186 miljoner kronor. Under de följande fyra åren redovisas en sammantagen förlust på 213 miljoner. Resultatförsämringen under den senaste perioden är hela 400 miljoner kronor.

Några frågor inställer sig då: Är differensen en produkt av den strukturförändring som skett inom bokhandeln? Eller kan det vara så att den gamla ledningen var skickligare på att driva bokhandel?

Leif Olsson
Bokhandelsekonom

Powered by Labrador CMS