DEBATT

”Inget annat förlag har samlat på sig så många klagomål”

Grethe Rottböll

”Författarförbundets agerande är ett haveri” skrev Modernista i ett debattinlägg i SvB. Tvärtom, svarar förbundets ordförande Grethe Rottböll i en replik.


– Det vore oansvarigt av oss att inleda avtalsförhandlingar med ett förlag som har svårt att hålla sina avtal.

Författarförbundets hållning är precis den motsatta till det Kristofer Andersson skriver i sin debattartikel. Ömsesidigt förtroende är en nödvändig förutsättning för att inleda förhandling. Det är exempelvis ömsesidigt förtroende som lett fram till de samarbetsavtal vi har med andra förlag.

Vi vet att flera inte minst i år har varit i kontakt med förlaget, men utan att få gehör. Som vi skriver i vår varning till medlemskretsen har problemen pågått under lång tid. En artikel i DN från 2008 vittnar om bekymren med förlaget, och vi uttryckte det själva i en varning från 2013. Vad har hänt sedan dess? Enligt vår uppfattning, som vi hämtar direkt från medlemskåren, har det inte hänt mycket. Det är möjligt att Modernista förföljts av otur genom åren, men faktum kvarstår att inget annat förlag har samlat på sig så många klagomål.

Modernista menar att våra anklagelser är svepande. Vi har redan presenterat en lista för förlaget med synpunkter; en närmare precisering skulle äventyra den enskilda upphovspersonens sekretess. Sådant sysslar vi inte med. Vid vårt första möte med förlaget tidigare i vår framförde vi att det inte vore aktuellt med förhandling om ett ramavtal, eftersom vi inte kan lita på att ramavtalet skulle hållas, och att vi innan dess önskade se en tydlig viljeyttring till förbättringar från förlaget.

Trots det fick vi en förhandlingsframställan, som dessutom var villkorad: Förlaget sade sig kunna ändra på sina villkor under själva förhandlingen, men krävde också att vi skulle röja villkoren i vårt samarbetsavtal med Sveriges största förlag och sedan ge Modernista ännu bättre villkor än vad som anges i det avtalet. Inte heller sådant sysslar vi med.

Vi säger det igen: Det vore oansvarigt av oss att inleda avtalsförhandlingar med ett förlag som har svårt att hålla sina avtal. De problem vi listade var mer omfattande än att de skulle kunna lösas i en ramavtalsförhandling. Vi ville föra samtal med förlaget om förtroendefrågan, inte bara om villkor – varpå förlaget i stället skickade fram en advokat som genast gjorde juridik av mjukare värden.

I vår korrespondens med Modernista – som Kristofer Andersson nyligen offentliggjort i en känd förlagspodd (ett exempel på synen på förtroende!) – framförde vi att vi på medlemmarnas önskemål avsåg att utfärda en avrådan från att ingå avtal med förlaget. Vi valde en mildare variant – vi varnar för de risker det kan innebära att ingå avtal med förlaget. Det är fritt fram att teckna avtal med Modernista, förutsatt att man har inställningen att det är så förtroende byggs. Man får bara hoppas att förtroendet inte bryts och att förlaget visar att det är berett att skrida till handling i sina utfästelser om förbättringar.

Vi vill också betona att vår varning gäller förlaget Modernista och inte de övriga förlag som ingår i koncernen. Modernista är inte längre det där underdogförlaget som gav ut fantastiska titlar i motvind i början av 00-talet. Som Kristofer Andersson själv säger handhar förlaget 12 000 upphovspersoner, och förlaget har hög omsättning. Förlaget är en maktfaktor i branschen. Vi hoppas att Modernista nu visar i handling att de är ett förlag att lita på. Då kan vi mötas vid förhandlingsbordet.

Grethe Rottböll

Ordförande Sveriges Författarförbund

Powered by Labrador CMS