KF lämnar dubbla budskap om ABG och Bokus

Under sommaren har årsredovisningar­na för Akademibokhandeln och Bokus för räkenskapsåret 2008 blivit offentliga. Resultaten i boksluten är avsevärt mycket sämre än de som KF presente...

Publicerad

Under sommaren har årsredovisningar­na för Akademibokhandeln och Bokus för räkenskapsåret 2008 blivit offentliga. Resultaten i boksluten är avsevärt mycket sämre än de som KF presenterade i sin bokslutskommuniké under våren. Enligt denna skulle det sammantagna rörelse­resultatet för de två bokhandelsföretagen stanna på en förlust på 24 miljoner. Enligt de aktuella boksluten redovisas emellertid ett negativt rörelseresultat på hela 98 miljoner, det vill säga 74 miljoner sämre än vad KF tidigare har angivit.

 

Akademibokhandelns rörelseförlust uppgår till 47,9 miljoner mot en vinst på 17,0 miljoner för 2007. För Bokus del stannade rörelseförlusten på 50,0 miljoner att jämföra med ett minus på 24,7 för 2007.

Den resultatnivå som normalt anges i ekonomiska rapporter är »resultat efter finans«. Då uppgår förlusten för Akademibokhandeln till -91,3 (+12,2) och för Bokus till -52,2 (-26,2). Resultatet har alltså under ett år försämrats med 129,5 miljoner. Den totala förlusten för 2008 på 143,5 miljoner är den största som någonsin har redovisats i svensk bokhandel – sannolikt den största i bokbranschen överhuvudtaget.

Mest anmärk­ningsvärt är Akademibokhandelns starkt försämrade lönsamhet.

Förlusten på 91,3 miljoner innebär en försämring på närmare 104 miljoner mot föregående år. Uttryckt i procent av omsättningen på 1 124 miljoner (1 119) uppgår förlusten till -8,1 % mot +1,1 % för 2007.

Anmärkningsvärt är även att medelantalet anställda ökar från 489 till 517 samtidigt som omsättningen står still. Det innebär att försäljningen per anställd minskat med 5,0 %. Kostnader för personal uppgår till 238 miljoner (212) – det är 21,2 % av omsättningen (19,0 %) vilket ligger över genomsnittet för bokhandelsbranschen.

Med en oförändrad omsättning på 393 miljoner redovisar Bokus en förlust på 52,2 (26,2) miljoner, alltså över 13 % av omsättningen. Samtidigt gör konkurrenten Adlibris en vinst på 50 miljoner på en omsättning som nu passerat 800 miljoner.

Som en av över tre miljoner medlemmar vore det intressant att få veta hur KF förklarar den stora resultatdifferensen mellan å ena sidan bokslutskommunikén i mars och å andra sidan Akademibokhandelns och Bokus egna årsredovisningar.

Var har förlusterna tagit vägen i KF:s redovisning? Och vad är det KF vill dölja?

Leif Olsson

Ekonom och bokhandelsexpert

Powered by Labrador CMS