Tillsammans är man mindre ensam

»Det rullar på som tåget. Det är nästan så att man skäms«, säger Olov Sundström, vd på Norstedts Juridik i årets Förlagsspecial. En gång varje år sammanfattar Svensk Bokhandel hur det gått för Sveriges förlag. De senaste åren har det, med några undantag, varit förhållandevis positiv läsning – i alla fall för de största. 2011 pekar kurvan åt ett annat håll och mycket talar för att det kommer att fortsätta så. I alla fall ett tag framöver.

Publicerad

»Det rullar på som tåget. Det är nästan så att man skäms«, säger Olov Sundström, vd på Norstedts Juridik i årets Förlagsspecial.

En gång varje år sammanfattar Svensk Bokhandel hur det gått för Sveriges förlag. De senaste åren har det, med några undantag, varit förhållandevis positiv läsning – i alla fall för de största. 2011 pekar kurvan åt ett annat håll och mycket talar för att det kommer att fortsätta så.

I alla fall ett tag framöver.

Mot strömmen går läromedelsförlag och förlag inriktade på utbildningslitteratur. 2011 var det den nya läroplanen som gav extra klirr i kassan, vilket troligtvis kommer att hålla i sig åtminstone ett par år. Även andra saker spelar emellertid in. Under lågkonjunkturer förlorar en del människor sina jobb, vilket gör att många vänder sig till utbildning i stället. De flesta skolor ser ett ökat antal sökande under dåliga tider, vilket av naturliga skäl avspeglar sig på viljan att köpa kurslitteratur. Även företag behöver utbilda när det ska slimmas och effektiviseras.

Att läromedels- och yrkes­litteraturförlagen är de som klarar sig bäst är inte bara en trend i Sverige. Under 2011 var det likadant världen över och troligtvis är det en trend som kommer att fortsätta. Likväl som uppdragsförlag kommer att växa och utvecklas. Går det sämre för företag satsar man hellre på att skapa material inhouse – inte bara för att reklam är dyrt; det är också ett sätt att styra vad som skrivs och hur saker och ting presenteras. Den här sortens uppdrag är inget nytt i media- eller reklamvärlden, men min gissning är att vi kommer att få se mycket mer av detta även inom bokbranschen framöver. 

Totalt sjönk de svenska förlagens omsättning med omkring 300 miljoner kronor 2011 jämfört med 2010. Att säga att det troligtvis kommer att bli sämre innan det blir bättre, känns inte bra. Det är dock vad jag hört från väldigt många håll under den här hösten.

Därför känns det hoppfullt att Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen för första gången på länge har många gemensamma projekt. Bengt Brodins och Kjell Bohlunds rapport Bokmarknaden 2012 gjordes på uppdrag av båda föreningarna. Det som stack ut denna gång var uppdragsgivarnas vilja att uttrycka en åsikt: nämligen att bokhandeln och förlagen måste agera tillsammans om vi ska fortsätta ha, eller återfå, en sund, vital och brokig bokbransch.

Powered by Labrador CMS