Upp till bevis, Adlibris!

 Allt sedan jag startade Karneval förlag för fyra år sedan har jag haft ett mycket bra samarbete med Adlibris. Jag har inte haft något att klaga på, tvärtom!

Publicerad

 Allt sedan jag startade Karneval förlag för fyra år sedan har jag haft ett mycket bra samarbete med Adlibris. Jag har inte haft något att klaga på, tvärtom!Därför kom det som en överraskning när Adlibris plötsligt ville riva alla gamla avtal och skriva nya med väsentligt större rabatter.

Till skillnad från flera andra har jag ändå valt att skriva på eftersom Karneval är ett förlag under uppbyggnad och jag inte vill ta risken att hamna offside hos en sådan viktig aktör som Adlibris. Men jag har skrivit på under protest då jag anser att de nya rabatterna är för stora. Från att tidigare generellt ha haft 10 procent rabatt har Adlibris nu 10-25 procent beroende på antal sålda vid varje inköpstillfälle.

För att ta reda på vad denna rabattstege innebär konkret så gjorde jag en beräkning över vad förra årets Adlibrisförsäljning skulle ha blivit med årets nya rabatter. Det visade sig att rabatterna då skulle ha ökat med mellan 32 och 76 procent. Snittökningen blev 62 procent, från 10 procent till 16 procent. Även om den totala rabatten kanske skulle sjunka något lite om alla Karnevals titlar togs med i beräkningen, så innebär det nya avtalet att rabatterna ökar med cirka 50 procent.

Hur motiverar då Adlibris en sådan drastisk ökning av rabatterna?

På den frågan ges lite olika besked.

Enligt vd:n Pär Svärdson så vill man ha höga rabatter, »därför att alla andra får det« (SvB nr 21/2009).

Men enligt de besked, muntliga och skriftliga, jag fått direkt från Adlibris så ska förlagen gynnas av de nya avtalen på så sätt att de ökade rabatterna mer än väl ska täckas av en ökad försäljning. Avtalet »syftar till att stärka adlibris.com:s och förlagets gemensamma affärer«, står det i paragraf 2. »Båda parter ska tjäna på avtalet«, säger en medarbetare.

Jag tänker ta Adlibris löften bokstavligen.

Så snart det är möjligt ska jag därför utvärdera årets försäljning och om någon ökning som kan hänföras till Adlibris insatser inte kan spåras kommer jag att hävda att, som det står i paragraf 11, Adlibris »väsentligen har brutit mot avtalet eller på annat sätt inte agerat i enlighet med vad den andra parten hade skäl att förvänta sig«. I ett sådant fall har det av Adlibris uppgivna motivet till avtalet fallit bort. Konsekvensen måste då rimligen bli att ett nytt avtal måste komma till stånd som baserar sig på lägre rabatter.

Om hur utfallet blir tänker jag återkomma senare med en rapport i Svensk Bokhandel!

Björn Eklund, förläggare, Karneval förlag

Fotnot. 2009 omsatte Karneval förlag 2,6 miljoner kronor. Adlibrisförsäljningen var cirka 400 000 kr eller 15 procent av hela omsättningen.

Powered by Labrador CMS