Tillbaka

GÄSTBLOGG: Empati föder jämlikhet

2017-02-17
Foto: Privat

Kommer valet av Trump som president få effekt på vilka ämnen ungdomsförfattarna väljer att skriva om? Läs Sofia Ejhedens sista blogginlägg på SvB.se.

En av de saker jag gillar allra mest med ungdomslitteraturen är att den inte räds utmaningar och tuffa ämnen, vare sig det gäller självmord, självskadebeteenden, krig och flykt eller hbtq-frågor. Sett till kategorin som helhet finns det fortfarande en övervikt mot det heteronormativa samhället, men jag är så glad över den mångfaldslitteratur som faktiskt finns representerad, särskilt inom hbtq! Visst kan det bli ännu bättre, men det är tydligt att barn- och ungdomsförlagen ständigt har detta perspektiv i bakhuvudet, och lärare och bibliotekarier är bra på att plocka upp och omfamna den mångfaldslitteratur som ges ut. Här i Sverige behöver vi ingen banned books week för att lyfta och hylla den litteratur som anses för utmanande för etablissemanget.

De senaste åren har vi kunnat ta del av en uppsjö fantastiska ungdomsböcker med hbtq-teman, och trenden tycks hålla i sig. Bland de bi- och homosexuella skildringar som vi har sett under en längre tid har nu även intersex- och transteman dykt som en viktig och välbehövlig röst i litteraturen. Men om jag får önska mig någonting vore det att få se fler hbtq-böcker där karaktärernas sexuella läggning inte är det centrala utan bara något som är. Som varken exotiserar eller problematiserar deras komma ut-process.

Efter att Trump blev vald till president upplevde hjälplinjerna för suicidprevention i USA en stor ökning av samtal från hbtq-personer. Ungdomsboksförfattaren David Levithan skrev i december 2016 att om det är någonting vi har lärt oss av historien så är det att empati föder jämlikhet, och empati uppstår genom att vi delar våra historier med varandra. ”It’s about teaching teens not to see themselves as an ’other ’ and also not to see the people around them as ’others ’ – if society tries to divide us, then YA literature tries to draw us closer.”

Man kan fråga sig vad det kommer att få för effekt på ungdomslitteraturens kommande teman med en person som Trump i Vita huset. Jag hoppas och tror att det kommer att få författarna att bli ännu bättre på att göra sina icke-heteronormativa karaktärers röster hörda.