Tillbaka

GÄSTBLOGG: Inte så lätt som man kan tro att låna en e-bok

2017-09-06
Ella och Peter på kundtjänst.
Foto: Anna Lindqvist

E-böcker borde vara det allra enklaste att låna på biblioteket, man behöver ju inte ens besöka ett, utan det räcker att surfa in på webbplatsen när som helst på dygnet. Men riktigt så enkelt är det inte, iallafall inte första gången man lånar en e-bok. 

E-böcker som lånas ut på bibliotek har nämligen ett kopieringsskydd, drm-skydd, som kräver att man auktoriserar sin läsapp eller sitt läsprogram innan man kan låna e-boken. En förstagångslåntagare av e-böcker måste först skaffa ett Adobe-ID, sedan ladda ner en läsapp eller ett läsprogram som kan hantera drm-skyddet, därefter auktorisera genom att logga in med Adobe-ID:t och till sist logga in på bibliotekets webbplats med sitt lånekortsnummer och ladda ner e-boken. Det är många steg som kan bli fel och trassla till det, särskilt om man inte är teknik-van.

Vi får in många synpunkter från våra låntagare om att det är krångligt att komma igång med e-boksläsning, men att det är väldigt lätt och smidigt när man väl fått de tekniska bitarna på plats. En önskan för framtiden skulle vara en annan lösning för säkerheten än drm-skyddet som är besvärligt för många att hantera. Biblioteken ska vara öppna och tillgängliga för alla och då kan vi inte ha tjänster som stänger många ute för att de är för svåra att använda.

En viktig del av Stockholms stadsbiblioteks uppdrag är att hjälpa Stockholmarna att bli mer digitalt delaktiga. Där ingår även att hjälpa till och vägleda vid e-boksnedladdning. Många låntagare behöver bara lite starthjälp med e-böckerna och vi försöker att ha pedagogisk hjälp på vår webbplats. Vi har en lista över vilka läsplattor som fungerar för lån av e-böcker och vilka läsappar som är bäst.

Andra e-bokslånare kan behöva mer praktisk handledning, då finns det “Digital första hjälpen” på många av våra 40 bibliotek där man kan få hjälp. Vi har satsat mycket på kompetensutveckling så att alla som jobbar på biblioteken ska kunna hjälpa till med e-böcker och andra digitala medier. Man skulle kunna säga att biblioteken i Sverige utbildar e-boksläsare och har varit en viktig del i att så pass många ändå läser e-böcker idag.  

Även när man kommit igång med e-boksläsning kan det uppstå problem: e-boksfilerna kan vara felaktiga, läsappar och läsplattor kan uppgraderas och uppföra sig på annat sätt än förut, titlar kan försvinna ur vår e-bokskatalog. De frågorna landar oftast i vår kundtjänst som svarar på telefonsamtal och mejl sex dagar i veckan om allt som har med biblioteken att göra. På en månad får de in ungefär 100 ärenden som rör e-böcker och de är den verkliga kunskapsbanken när det gäller digitala böcker. Utifrån de frågor som kundtjänsten får in kan vi uppdatera våra instruktioner kring vilka läsappar som kan hantera drm-skyddet, om nya versioner av en surfplatta kräver annan hantering av e-böcker än tidigare och liknande.

Men ibland går även kundtjänsten bet och då får jag och mina kolleger Karin och Maria på Digitala biblioteket försöka lösa problemet. Det kan vara problem som har med vår webbplats att göra eller någonting som inte fungerat som det ska hos vår e-boksleverantör. Ibland får vi leta på nätforum och för att se om andra har haft samma problem. Vi har också ett nätverk av bibliotekarier ute i landet som hjälps åt med kluriga e-boksfrågor. Ett exempel är läsplattan Tolino som många låntagare köpte för att det är en billig läsplatta som fungerat bra med drm-skyddet. Men efter en uppdatering av mjukvaran fungerar det inte längre att låna e-böcker till Tolino. Det här är något som kanske inte hade uppmärksammats om inte vi fått in så många ärenden om just den här läsplattan och kunnat skicka den informationen vidare till vår e-boksleverantör.