Tillbaka

GÄSTBLOGG: Kommersialism vs. romantik

2017-03-20

En av de saker som förlagsstudenter snart får lära sig, om än motvilligt, är att bokutgivning också handlar om pengar. 

Många av dem som vill jobba i bokbranschen kommer in i den med romantiskt skimrande föreställningar om varför de vill arbeta med böcker. Det är personer som älskar litteratur och brinner för att få bidra till att ”rätt” litteratur ska få synas på marknaden. Detta rimmar illa med att de tvingas läsa en hel kurs om marknadsföring på sin andra termin (när vi hunnit sänka deras gard något litet).

Om vi lyckas med våra föresatser att förbereda dem på hur det verkliga arbetslivet kommer att te sig på förlagen, lämnar de utbildningen med en betydligt mer jordnära och nyanserad bild – både av litteraturen och av sin egen roll. Det är väldigt få som kan framhärda med bokproduktion utan att överhuvudtaget tänka på ekonomin. Böcker måste sälja, även om alla böcker inte måste sälja lika mycket.

Den amerikanska sociologen Laura Miller har använt begreppet ”motvilliga kapitalister” (reluctant capitalists) för att beskriva bokhandlare, just för att tala om denna inneboende paradoxala hållning hos många som arbetar med bokförsäljning. De vill göra världen till en bättre plats genom litteratur, men måste underkasta sig kapitalistiska metoder för att lyckas. Men, som jag nyligen uttryckte det till en tveksam student, det behöver inte betyda att man måste sälja sin själ.