Tillbaka

GÄSTBLOGG: Litteratur som upplevelseform

2017-03-24

”Res kollektivt tillsammans med Arne!” löd en reklamslogan från ljudbokstjänsten Bookbeat under förra våren. 

Deckarförfattaren Arne Dahl har lagt upp en bild av denna reklam på sitt officiella Facebook-konto med kommentaren: ”Ta nu och res kollektivt tillsammans med Arne”. Jag gör just nu en undersökning av deckarförfattares användning av sociala medier och ramlade då på detta inslag som skvallrar om att litteratur i dagsläget innebär så mycket mer än traditionell bokläsning. För det som avses med reklamen är inte att resenären ifråga ska ta med sig en pocketbok på resan utan lyssna på en bok av Arne Dahl via mobilen.

Streamingtjänster för ljudboksläsning har blivit ett tongivande segment på dagens bokmarknad på ett sätt som i alla fall jag har haft svårt att förutspå. I utbildningen i Förlags- och bokmarknadskunskap ingår på sätt och vis att lära sig att, utifrån rådande förhållanden på marknaden, kunna göra kvalificerade gissningar om framtiden. När vi startade en delkurs om digital utgivning för bara några år sedan anade vi inte att ljudboken skulle bli en så stor del av den digitala utvecklingen.

Några studenter skrev förra året en kandidatuppsats där de samlade in enkäter bland ljudbokslyssnare. Enkätsvaren visade att uppläsaren av ljudboken många gånger betydde mer än författaren för lyssnarnas val. Därmed har skådespelare och deras röster kommit att inta en betydande roll på bokmarknaden. Flera av deckarförfattarna skaffar sig ”sina egna” ljudboksuppläsare och dessa personer inlemmas på så sätt i det som utgör författarskapets varumärke utåt. På författarnas Facebook-konton kan den viktiga relationen till uppläsaren också framhävas genom exempelvis videoklipp från ljudboksinspelningen.

I och med att uppläsaren gör en första tolkning av boken och adderar aspekter till texten med röstlägen, tonfall och betoningar kan man börja fråga sig var gränsen går mellan olika typer av ägandeskap till verket. Kanske håller litteraturen på att bli en mer kollektiv konstform, precis som film och tv-produktioner?