Tillbaka

GÄSTBLOGG: Strömmande ljudböcker ökar på biblioteken

2017-09-04
Barn läser på platta och på papper på Kista bibliotek
Foto: Mattias P. Dahlqvist

Stockholms stadsbibliotek har lånat ut e-böcker sedan 2002. I början fanns inte särskilt många titlar i katalogen och det var inte många låntagare som läste e-böcker. Med tiden tog det fart och de senaste åren har vi sett en stor uppgång av e-bokslånen. 

Det är fortfarande den tryckta boken som dominerar våra utlån och det kommer antagligen vara så under en överskådlig framtid men e-boken innebär att vi kan nå nya läsare och fylla andra användarbehov än tidigare. E-böckerna är till exempel tillgängliga dygnet runt på vår webbplats, så man behöver inte passa några öppettider. Man behöver inte man komma ihåg att lämna tillbaka dem i tid för att slippa förseningsavgifter. E-böcker kan vara mer tillgängliga för personer med lässvårigheter eftersom man kan förstora texten och välja styrka på bakgrundsljuset. Den enda begränsningen är att man inte kan låna hur många e-böcker som helst på samma gång. Det kan man inte med tryckta böcker heller men maxgränsen på 50 lån är det inte många som utnyttjar.

Strömmande ljudböcker är det som ökat allra mest i utlån de två senaste åren. Där märker vi av det ökade intresset generellt för ljudböcker och olika streamingtjänster. Det är inte längre någon som rynkar på näsan åt att man “läser med öronen” och ljudbokens framgångar har också lett till att nya grupper börjat läsa. Däremot sjunker våra utlån av ljudböcker på cd och kanske är det här som ett utbyte av format från det fysiska till det digitala kommer att ske allra först.

Vilka är det då som lånar e-böcker hos oss? Precis som med de vanliga boklånen är det kvinnor i åldern 35-45 år som dominerar, men vi har e-bokslåntagare i alla åldrar, från småbarn upp till 90-åringar. Idag har 81 procent av Sveriges befolkning en smartphone och mer än så behövs inte för att börja läsa e-böcker. Även om vi vet att många av våra låntagare läser på surfplatta, läsplatta eller på sin dator.

Även om statistik över lånemönster kan säga oss mycket om våra låntagare så kommer man ännu närmare med enkäter och intervjuer. Stockholms stadsbibliotek har genomfört flera webbenkäter bland e-boksläsare och då har det visat sig att de flesta är nöjda med att tjänsten finns, men de är inte särskilt nöjda med utbudet. Man önskar sig mer av aktuell skönlitteratur, barnböcker, fackböcker, men allra mest böcker på andra språk än svenska. Stockholms stadsbibliotek lånar ut tryckta böcker på fler än 50 språk, men idag kan vi bara erbjuda en handfull e-böcker på andra språk än svenska. Det lilla som finns idag på andra språk är mest vuxenböcker, men vi vet att det finns ett stort intresse för e-böcker för barn på andra språk. Den dag vi hittar en bra e-boksleverantör av utländska e-böcker kommer många av våra låntagare bli väldigt lyckliga!

Vi får också in många synpunkter på att det är väldigt krångligt att komma igång med e-boksläsningen eftersom det krävs många steg för att auktorisera sin enhet för att hantera e-böckernas kopieringsskydd innan man kan börja läsa. Det gör att vi får lägga mycket tid på att hjälpa våra låntagare med den rent tekniska biten kring e-boksläsning. Mer om det i nästa inlägg.