Vårens Böcker 2024 Vuxen Facklitteratur

Carol Sjögren

Yogahgaia / Divinamedia

Foto: Jessika Nord
Foto: Jessika Nord

Ända sedan jag blev yogaledare har jag gått och grunnat på att göra en bok om yoga för barn. När jag jobbade på förskola såg jag att olika yogaövningar gjorde barnen mer avstressade och lugna. Jag testade att kombinera övningarna med sagoberättande och rollspel. Det fick barnen att uppleva övningarna som en spännande lek och gjorde dem mer fokuserade på yogans olika rörelsemoment.

En dag sa min sons förra flickvän att om hon utövat yoga när hon var yngre, hade hon klarat skolan bättre. Det triggade mig att förverkliga min idé om en bok som på ett pedagogiskt sätt introducerar barn till yoga. Att göra en helt egen bok kändes egentligen inte som ett stort steg att ta, men det krävdes mycket förberedelser och arbete innan det kunde bli verklighet. Det var först efter att jag hade gått i pension som det fanns tid över att färdigställa min bok.

Yogahgaia vänder sig till lärare och föräldrar och träningsledare som vill introducera barn till yoga med hjälp av sagoberättande och rollspel. Genom övningar i andning, mantra och fysisk träning, lär sig barnen att hantera stress och bli mer fokuserade i allt de gör. De lär sig helt enkelt att finna lugnet i sig själva och inte låta omgivningen styra deras känslor.

Boken har utvecklats efter många timmars övningar i samspel med barn i åldern 3-8 år. Sagan utgår från övningar och positioner som anpassats för barn i just denna ålder. Den har inget religiöst budskap utan är bara en lekfull beskrivning av verkligheten i sagoform. Det är viktigt att den som leder övningarna kan läsa av stämningen i rummet och göra det till en lugn och lekfull stund. Först lär man barnen att känna sig trygga på mattan genom att testa och leka fram olika positioner. Därefter görs övningarna i en följd med sagan som stöd.

Min förhoppning är att Yogahgaia ska inspirera vuxna och barn att vara lekfulla när de tar till sig ny kunskap. Jag hoppas också att den ska hjälpa barn att hantera stress, så att de kan dra nytta av sin fulla potential både i skolan och livet i stort.

Powered by Labrador CMS