Vårens Böcker 2024 Vuxen Facklitteratur

Klas Friberg

Särskilda händelser: en polischefs svar på hur vi vänder utvecklingen / Volante

Foto: Privat
Foto: Privat

Det undgår ingen att vi, hela Sverige, har misslyckats. Tillsammans måste vi ställa det till rätta. Det kommer att ta många år, men det finns en väg framåt.

I boken delar jag erfarenheter och tyst kunskap jag samlat som polischef i drygt tre decennier. Jag hoppas att boken kan inspirera hela den offentliga sektorn, näringslivet och civilsamhället.

Jag menar att de som vill, kan och försöker ta sig an mellanmänskliga yrken kan uträtta så mycket mer med en annan typ av ledarskap. Jag kallar det intentionsstyrning, en utveckling av tillitsbaserad styrning och ledning.

I boken delar jag insikter från särskilda händelser, styrning och ledning av polisarbete. Det handlar om bland annat om jakt på gängkriminella, politikernas styrning, polisens kåranda, tyst kunskap och betydelsen av framtida chefers och medarbetares värderingar och personlighetsdrag.

Jag zoomar in på vad som behövs för att vända utvecklingen. Inte minst stoppa det dödliga gängvåldet som sliter isär vårt samhälle. Om integrationen misslyckas, fortsätter nyrekryteringen till gängen. Om nyrekryteringen inte stoppas, fortsätter det dödliga våldet. För att klara den utmaningen behövervälfärdssektorn, näringslivet och frivilligorganisationerna arbeta mot samma mål.

Jag försöker berätta utan krusiduller. Det är min berättelse. Några kommer känna sig trampade på tårna och säga emot. Men jag tror att fler kommer att hänga på för att stärka sammanhållning och samarbete, förbättra integrationen och därmed sätta stopp för gängvåldet.

Powered by Labrador CMS