Vårens Böcker 2024 Vuxen Facklitteratur

Rickard Fornstedt

En kort och relativt trevlig bok om klimatet / Verbal

Foto: Privat
Foto: Privat

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Om det stämmer går det att säga mer med en seriesida än vad ett 20 sidor långt bokkapitel kan säga i text. (Kontrollräkna inte.) Även om uttrycket nog inte ska förstås bokstavligt utan mer…ja bildligt, så ligger det något i att bilder kan förmedla, om inte mer, så i alla fall andra saker än ord. Bilder har en alldeles särskild potential att fånga människors uppmärksamhet, mer eller mindre omedelbart förmedla känslor och koncept och dröja kvar i minnet på ett sätt som ord inte alltid klarar.

Jag har ägnat mig åt bildskapande så länge jag kan minnas. I skolan önskade jag ofta att jag givits möjlighet att förklara saker med bilder och inte bara med ord. Marginalen på mina skolböcker var alltid fyllda med teckningar av allt från monster till porträtt av mina lärare. (Jag vill betona att det är två olika saker). Samtidigt har jag också en stark kärlek till språket. Det är nog inte så konstigt att jag började teckna serier. Tillsammans kan ord och bilder åstadkomma saker som de inte klarar var för sig.

Jag har tillsammans med Staffan Laestadius och Helena Fornstedt gjort en bok om Klimatet. Mina båda medförfattare kommer från forskarvärlden, medan jag är tecknare och ››bildberättare‹‹. Forskare är – har jag märkt – ofta väldigt ordrika. Det finns gott om böcker om klimatet. Serier om ämnet är mindre vanliga.

Att tala om klimatet på ett meningsfullt sätt är lika svårt som det är viktigt. Frågorna är lika intressanta som de är besvärliga, och väcker känslor som vi inte alltid vill konfronteras med. Ämnet utmanar många etablerade föreställningar om våra liv och vårt samhälle som länge tagits för givna. Få ämnen triggar så många irrationella försvarsmekanismer. Det finns många hinder att komma runt för att nå fram till konstruktiva samtal.

Ska vi samtala om klimatet, och det måste vi faktiskt göra, så behöver det ske på ett inbjudande sätt. Annars finns en risk att vi skrämmer bort människor innan samtalet ens börjat. Antingen med murar av text som verkar svåra att bestiga eller med en ton som ringer av krav, skam eller hopplöshet. Det behövs fler inbjudande portar med låga trösklar in i frågan. Så varför då inte en kort och relativt trevlig bok om Klimatet – i serieform.

Powered by Labrador CMS