Tillbaka

En affär av stor betydelse för branschen

2008-06-16
av SvB
Affären mellan stiftelsen Natur & Kultur och Bokia är en affär med många bottnar och det är i grunden en mycket positiv affär för bokbranschen.Med Natur & Kultur som stark delägare skapas...
Affären mellan stiftelsen Natur & Kultur och Bokia är en affär med många bottnar och det är i grunden en mycket positiv affär för bokbranschen.

Med Natur & Kultur som stark delägare skapas förutsättningar för Bokia att på allvar ta upp konkurrensen med Akademibokhandeln igen.
Det bör betyda att vi åtminstone får se två relativt jämbördiga bokhandelskedjor konkurrera med varandra på sunda villkor på den svenska marknaden. Ett scenario som var svårt att tänka sig för ett år sedan då Akademibokhandeln ohotad såg ut att segla ifrån alla konkurrenter.

För stiftelsen Natur & Kultur innebär det att man på ett tydligt sätt tar ledningen i vad man skulle kunna kalla för en tredje maktsfär i bokbranschen vid sidan av de två stora, Bonniers och KF.
Sedan tidigare äger man ett förlag som är relativt litet jämfört med de stora förlagsgrupperna. Men man har också starka ägarintressen inom distributionsledet i form av Förlagssystem och nu också inom återförsäljarledet.

Den här gruppen är inte stor i jämförelse med Bonniers och KF.
Men bara det faktum att den finns och har både pengar och möjligheter att skapa alternativ kommer att få en positiv effekt på branschens aktörer. Bonniers och KF kommer att få anpassa sina strategier till detta och mindre aktörer får större utrymme.
Det har i sammanhanget stor betydelse att Natur & Kultur är en stiftelse med hög trovärdighet och tydlig målsättning att stärka boken, läsandet och bildningens roll i samhället.

Det är också intressant att se att den utveckling som började med rekryteringen av Eva Swartz har lyft fram stiftelsen Natur & Kultur i offentligheten. Stiftelsen som tidigare var passiv och mer eller mindre skendöd, har på några år blivit en tydlig aktör i bokbranschen men också inom samhälls- och kulturlivet.