Tillbaka

Hur mår vi?

2021-04-15
av Carina Jönsson

Carina Jönsson om livet under och efter pandemin.

Vi har skrivit mycket om covid-19 det senaste året. Hur viruset påverkat utgivningar och försäljning – både här hemma men även runt om i bokvärlden. Men det vi inte skrivit så mycket om är hur viruset påverkat de enskilda medarbetarna i branschen. Kort sagt: Hur ni mår. Till det här numret har vi därför undersökt hur förlagsmedarbetarna på ett 30-tal förlag har mått och mår under pandemin.

Det som slår mig när jag ser resultatet av den enkät vi skickat ut är hur komplex arbetssituationen blivit det senaste året. Väldigt många jobbar hemifrån – och på många sätt är ju just förslagsarbete tacksamt att sköta på distans – beroende på vilken tjänst man har. Men hemmakontoret får både ris och ros. Vissa har lättare att koncentrera sig och får därmed mer gjort, har lättare att få ihop familjelivet, kan ta sovmorgon och så vidare. Och samtidigt är det ensamt, icke-kreativt, oergonomiskt och trångt.

Jag kan spegla mig i det resultat som man kan utläsa. Ja, jag kan jobba effektivt, jag har nära till förskolan, slipper pendla (dock inte så bra för flåset att missa cykelturerna fram och tillbaka till jobbet varje dag), men det dagliga småsnacket vid kaffemaskinen – nu inser jag verkligen vikten av det. Att snabbt kunna samlas för ett idémöte – det är så otroligt viktigt för tidningen men också för arbetsglädjen. Dessutom sitter jag tydligen som en ostbåge och skriver nu för tiden.

Det var en av era kommentarer som inte kom med i reporter Kalle Laxgårds artiklar om enkäten, som ni tar del av på sidan 8 och 9, som jag tycker är väldigt intressant för er arbetsgivare som läser att ta med er, när ni i framtiden ska utvärdera hemmaarbetets för- och nackdelar.

Så här säger den anonyma förlagsrösten bland annat: »Tycker också att det vore bra att lyfta frågan om gränsdragning mellan arbete och det privata hemmet. Flexibilitet har många fördelar för medarbetare men också många nackdelar. Arbetsgivare verkar tycka att ›flexibla arbetsplatser och hemmajobb‹ helt självklart är det nya svarta men är det verkligen självklart att medarbetarnas privata hem (som de ofta betalar dyrt för) ska vara disponibelt som ›gratis‹ arbetslokal för förlaget?”

Många arbetsgivare ser nog en möjlighet att flytta till mindre lokaler och pressa ner kostnaderna när fler vill jobba hemma framöver, men man får inte glömma att alla har olika förutsättningar. Ensamstående behöver kanske arbetskamrater mer än andra. Småbarnsföräldrar bor ofta trångt och har kanske sjuka barn som kräver uppmärksamhet. Och även om man kanske är lite äldre och bor med plats för eget arbetsrum och så vidare, så behöver de flesta av oss ett sammanhang, arbetskamrater och möten där folk inte skriker: »Sätt på ljudet!«, »Du har dålig täckning« eller helt enkelt vägrar slå på kameran. Det blir en utmaning att få alla anställda att må bra på sin arbetsplats efter pandemin, eftersom åsikterna och känslorna kring hemmaarbetet helt uppenbart splittrar personalen.