Tillbaka

Inget hedersamt agerande

2007-09-03
av SvB
Ordfronts förlag lever vidare. Med nya delägare och en säkrare konstruktion som ska skydda förlaget från tidigare okunniga och ekonomiskt oansvariga ägare. Det ser ut som att förlaget är räddat. Men i mina ögon kan det här vara första steget i en total utförsäljning
Ordfronts förlag lever vidare. Med nya delägare och en säkrare konstruktion som ska skydda förlaget från tidigare okunniga och ekonomiskt oansvariga ägare. Det ser ut som att förlaget är räddat. Men i mina ögon kan det här vara första steget i en total utförsäljning. Någon måste säga det. Ordfronts ägare har ingen heder av sitt tidigare agerande. I det godas namn förödde man sitt kapital och lät andra betala sina räkningar. Allt för att rädda en gammal mans dröm.

Tidigt bestämde sig föreningen Ordfront för att de pengar man drog in skulle användas till all verksamhet: demokratiprojekt, tidningen Ordfront och uppköp av vad man ansåg vara kulturellt viktiga företag som Lyrikvännen och Grönköpings Veckoblad.

Det var en strategi signerad Leif Eriksson, en av föreningens grundare och dess viktigaste medlem genom historien. Det var Leif Eriksson som i praktiken styrde Ordfront under många år. Oavsett vad han satt på för post eller om han bara satt som anställd. Från kulisserna drev han den här linjen stenhårt. Och alla vek sig.

Problemet var att det bara var förlaget som drog in pengar. Dessa gjorde man slut på utan en tanke på att skydda förlaget eller dem som förlaget gjorde affärer med.
Det här har i onödan skapat misstro mot förlaget och skadat dess goda namn.

Det är ett företags eller en organisations privilegium att göra vad de vill med sina pengar. Men att agera som föreningen Ordfront gjorde är varken mer eller mindre än ett kriminellt beteende, bildlikt uttryckt.

Nu är Leif Eriksson ute ur bilden sedan något år tillbaka men frågan är om föreningen har lärt sig något. Förlaget har räddats av nya delägare, av nytt kapital och kreditorernas goda vilja.

Man ska vara mycket glada över att det över huvud taget finns någon som vill gå in med en minoritetspost i en organisation som Ordfront.
För även om förlaget nu ser ut att ha en framtid så är den stora frågan ändå vart föreningen Ordfront är på väg.

Klart är att man behöver pengar, mycket pengar, om man ska driva föreningen vidare på nuvarande nivå. Tidningen Ordfront blöder och kommer att pressas tillbaka ännu mer. Det är den och inte förlaget som är i medlemmarnas fokus.

Vad händer om det till slut bara är förlaget som fungerar någorlunda? Min gissning är att vi kommer att få se fler turer runt Ordfront förlag. Föreningen kommer att vända sig till sina medlemmarna för att få in mer kapital till förlaget. Men man kommer nog också så småningom att ställas inför frågan om man inte ska sälja av förlaget för att få pengar till sina andra projekt. Projekt som idag, med en minskande medlemsbas, är allt för dyra.