Tillbaka
  • Jennifer Lindström

    är sedan sommaren 2009 ny projektledare på Stevali Production. Hon har tidigare läst förlags- och bokmark-nadskunskap i Lund, och har sedan innan en examen i Kultur- och kommunikations-vetenskap, med litteratur-vetenskaplig inriktning.

  • Celia Ahlström

    är från 1 juni 2009 säljare på Stevali Sales. Hon har tidigare arbetat inom Internetbranschen som säljare av Internetmark-nadsföring på Getupdated Internet Media AB i Stockholm.