Tillbaka

Anpassar ersättning efter lästid

2018-05-04
av Kalle Laxgård
Jonas Tellander, vd för Storytel.
Foto: Sara Mac Key

Storytel ser över sin ersättningsmodell. Syftet är att göra det mer lönsamt med längre böcker i tjänsten.

I dag har Storytel en modell där en bok delas in i fem delar. Förlagen får sedan betalt efter hur många delar som konsumenterna läser eller lyssnar på.

Nu arbetar företaget med att förfina den modellen.

– Det är helt enkelt en övergång till en tidsbaserad konsumtion, säger Jonas Tellander, vd för Storytel.

Något förenklat är det tiden som lyssnarna konsumerar en bok som blir avgörande för royaltyutbetalningarna.

– Nu har vi en modell som delar in en bok i fem delar, vilket gör att ersättningen inte påverkas av om en bok är fem timmar lång eller 20 timmar. Det premierar kortare böcker. Det här ska se till att det blir lönsamt att ge ut längre böcker, säger Jonas Tellander.

Enligt honom har Storytel de senaste åren kunnat se hur böckerna i tjänsten blivit allt kortare. Vissa förlag väljer också att dela upp vissa titlar i flera delar, för att på så vis maximera ersättningen.

Förändringen, menar Jonas Tellander, ska öka incitamenten för att producera längre böcker.

– Det är en mer rättvis modell. Det är också kanske den vi egentligen ville sjösätta redan för 13 år sedan, men det fanns inte möjlighet då, säger han.

Planen är att det nya systemet ska börja gälla första januari 2019.

Men några planer på att överge sin revenue share-modell, där förlagen får en andel av hur stora totala intäkter Storytel haft under en bestämd period, har företaget inte.

– I bokbranschen har författare i alla tider kompenserats av royalty, det vill säga en revenue share-modell mellan förlagen och författaren. Den är accepterad och tydlig. Har man en obegränsad abonnemangsmodell är revenue share, i min värld, den enda vettiga kompensationsmodellen för att tillgodose allas intressen i värdekedjan, från upphovsman till förlag och försäljningskanal, säger Jonas Tellander.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.