Tillbaka

Antalet besök på bibliotek ökar

1997-02-21
av SvB
Två av tre svenskar i åldern 9-79 år har gjort minst ett biblioteksbesök under de senaste tolv månaderna. Studerande ungdomar, skolbarn och vuxna med eftergymnasial utbildning är...
Två av tre svenskar i åldern 9-79 år har gjort minst ett biblioteksbesök under de senaste tolv månaderna.
Studerande ungdomar, skolbarn och vuxna med eftergymnasial utbildning är de flitigaste besökarna, småbarnsföräldrar ligger också över genomsnittet, liksom arbetslösa.
Studier, hög utbildningsnivå, barntillsyn och ledig tid främjar alltså biblioteksbesök. Manliga, lågutbildade pensionärer är exempel på personer som sällan utnyttjar biblioteket. Ledig tid hjälper inte om inte biblioteksvana finns sedan tidigare.
1983-1992 var andelen biblioteksbesökare per år cirka 60 procent, en svag ökning noteras 1994-1995. Besöksstatistiken har ökat mest på mindre orter medan den inte förändrats alls i Stockholmsregionen. Besök på teater, museer, konstutställningar och bibliotek är i första hand något de välutbildade ägnar sig åt.
Besök på bibliotek är emellertid mindre socialgruppsberoende än utbildningsberoende. Utvecklingen antyder växande utbildningsklyftor med undantag för biobesök. De mest lågutbildade blir en allt mindre och äldre grupp.
Bokläsandet blir mer utbrett och den andel som inte läser böcker har minskat betydligt. Trots denna utveckling generellt så har barn och ungdomar minskat sin läsning men är fortfarande de flitigaste läsarna. 67 procent av befolkningen har under en genomsnittlig månad ägnat sig åt bokläsande.
Att på egen hand skriva ökar i omfattning, särskilt bland studerande ungdomar men också bland medelålders. Socialgruppsskillnaderna är genomgående mindre än utbildningsskillnaderna för olika former av eget utövande. (Källa Kulturbarometern 1994-1995, Göran Nylöf och Eva Entelius-Melin, Statens Kulturråd)

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.