Tillbaka

Bra år för många mindre butiker

2021-03-15
av Kalle Laxgård
Eva Kilnäs.
Foto: Privat

Många mindre boklådor såg försäljningen skjuta i höjden i fjol. Det visar en ny rapport av bokhandelsekonomen Leif Olsson.

– Det gick jättebra. Så är det faktiskt, säger Eva Kilnäs, ägare till Mölnlycke bok & pappershandel.

Som bokhandlare i Mölnlycke, en förort till Göteborg, driver Eva Kilnäs en av landets boklådor som vunnit på hemarbetet pandemin fört med sig, och att människor rört sig mindre.

Efter ett par veckor av nedgång förra våren har försäljningen gått som tåget. Under 2020 ökade omsättningen cirka 30 procent.

– December var verkligen helt fantastisk för oss, säger hon.

Mölnlycke bok & pappershandel omsätter strax under två miljoner kronor. Det gör att butiken kvalar in i den minsta omsättningsgruppen i bokhandelsekonomen Leif Olssons nya rapport över allmänbokhandeln i Sverige 2020.

Enligt rapporten minskade allmänbokhandelns omsättning med 7,2 under 2020. Till skillnad mot branschföreningarnas bokförsäljningsstatistik innehåller Leif Olssons undersökning endast allmänbokhandel, dit han inte inkluderar exempelvis Pocketshop och SF-bokhandeln. Samtidigt, menar Leif Olsson, att hans rapport är mer heltäckande än branschstatistiken när det kommer till just allmänbokhandlar. Täckningsgraden uppskattas till över 97 procent.

Genom att utgå från momstaxeringar har Leif Olsson speglat utvecklingen för butiker i olika omsättningsklasser, och kunnat särskilja försäljningen av böcker och övriga varor.

Som SvB tidigare skrivit har pandemin drabbat bokhandlar i storstadsregioner hårt, medan mindre butiker i glesbygd eller i bostadsområden klarat sig bra. Det sambandet syns också tydligt i rapporten.

Medan gruppen boklådor med en omsättning på upp till 4 miljoner kronor ökade 10 procent under 2020, tappade de med en omsättning på 8–20 miljoner 8,5 procent.

Ett annat tydligt mönster gäller försäljningen av böcker. Medan mindre butiker har en större ökning på böcker än sin totala tillväxt, tappar de större butikerna mer på böcker än sitt totala tapp. Sammanlagt minskade böcker med 9 procent i allmänbokhandeln.

Då marknadsandelen för de stora butikerna – som i hög grad finns inom Akademibokhandeln – är så pass stor, dominerar deras trend helhetssiffrorna.

I den minsta kategorin, där Mölnlycke bok & pappershandel ingår, ökade försäljningen med 18,4 procent i fjol. Böckerna, i sin tur, steg med hela 25,4 procent.

– Det som ökat mest procentuellt hos oss är pussel, säger Eva Kilnäs. Och kort, istället för de kalas som folk inte kunnat gå på. Sedan har det också kommit in dem som plötsligt behöver typ hålslag till hemmakontoret.

Att butiken har entré rakt ut i friska luften, samt redan från början av pandemin använt säkerhetsåtgärder, som en lampa utanför butiken som signalerar att många kunder vistas i butiken, tror Eva Kilnäs hjälpt till lyftet.

Samt att många velat handla inom tätorten.

Det är ett mönster också Leif Olsson ser. I en kommentar gläds han åt att många boklådor kunnat försvara sin position på marknaden.

”Det verkar även så att våra konsumenter vill värna den lokala bokhandeln. Att bevara en bokhandel på hemmaplan kan inte mätas i pengar. Här är varje butik lika mycket värd oberoende omsättning”, skriver Leif Olsson i rapporten.

Rapporten är framtagen i samarbete med Bokhandlareföreningen och med stöd av stiftelsen Boken i Sverige. Du kan läsa den här.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.