Tillbaka

Bra böcker säger upp 90 anställda

1997-05-02
av Fredrik Lindberg
Bra Böcker varslar 90 av förlagets totalt 242 anställda om uppsägning.

ationalencyklopedin, vars sista band stod färdigt i höstas, har sålt sämre än förväntat. Dess cd-rom version har blivit både dyrare och senare än beräknat, vilket sammantaget har lett till akut likviditetsbrist. För första halvåret, från september till mars, visar verksamheten ett underskott på 50 miljoner kronor.
    Alf Tönnesson, som genom IMP sedan tre år äger Bra Böcker, har tvingats gå in med nytt kapital för att klara företagets löneutbetalningar - troligvis med ett betydligt större belopp än föregående års ägartillskott på 15 miljoner kronor.
   Rolf Nilstam, nytillträdd vd, säger att man räknat med betydligt större försäljning på förlagets samtliga produkter.
    - Vi har gått ut med ett offensivt och optimistiskt program på en kärv marknad. Vi har bedömt marknaden fel och stoppar nu vissa projekt, säger Nilstam.
    Enligt bokslutet i höstas hade ägaren då skjutit till 160 miljoner kronor under tre år. Förlaget har nyanställt ett 80-tal personer sedan ägarskiftet. Tönnesson har nu satt stopp för vidare kapitaltillskott. Styrelsen kräver nollresultat i år.
    Rolf Nilstam presenterade i förra veckan ett sparpaket som innebär varsel om uppsägning av 84 tjänster. Utöver dessa räknar ledningen med att sju tjänster försvinner genom naturlig avgång.
    När NE var färdigt i augusti förra året behölls en redaktion med omkring 40 tjänster för att uppdatera databasen och utveckla nya produkter. Omkring 12 miljoner kronor satsades i en kampanj för att sälja bokverket i vintras, som inte har givit den utdelning som man räknat med. I höstas hade cirka 110 000 exemplar av bokverket sålts, mot omkring 115 000 i dag.
    Parallellt med marknadsföringen av NE har förlaget satsat på Lexikon 2000. Omkring 30 personer arbetar med att ge ut sex band om året. Det 25:e och sista bandet är planerat till nästa år. Enligt obekräftade uppgifter har verket hittills sålts i omkring 20 000 exemplar, vilket är häften av vad som krävs för att satsningen ska gå ihop.
    Ett av de projekt som nu förmodligen stoppas är en elektronisk version av lexikonet. NE på cd-rom har kostat 40 miljoner kronor att ta fram utan att så här långt ha givit några intäkter. Introduktionen skulle ha ägt rum i april, men har försenats till i sommar eller i höst.
    - Vi kommer att hålla databasen uppdaterad och räknar med att komma ut med en ny version ganska snart, efter den som är på väg. Det är inte sådana projekt vi skär ned på, utan de som ligger långt fram i tiden, säger Nilstam.
    Produktutvecklingsavdelningen i Lund, som startades i höstas med sex anställda, läggs ned. Där utöver är det främst de lexikala redaktionerna som drabbas. Även fackboksutgivningen kommer att dras ned. Bland annat har utgivningen av serien Vår hälsa stoppats. Enligt uppgift kommer förlagets utgivning i fortsättningen att begränsas till titlar som säljer i minst 20 000 exemplar. Förstärkningarna som har gjorts i marknadsorganisationen behålls.
    Bra Böcker kommer inte att delta i årets Bok & Biblioteksmässa. Förlagets informationsansvarige, Bertil Svensson, understryker att det helt och hållet beror på den ekonomiska situationen och inte på att andra stora förlag har beslutat att utebli.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.