Tillbaka

Brombergs förlag växer i egen regi

2008-11-21
av SvB
Köpa upp konkurrenter eller växa organiskt? Forma och Brombergs har haft ett positivt 2007 men från helt olika utgångspunkter.

Under 15 år var Brombergs en del av Stenbeck-imperiet. Men i november 2006 köpte Dorotea Bromberg tillbaka förlaget från MTG.
– Jag ville driva det själv. Ägaren hade inte mycket att tillföra. Vi hade så väsensskilda verksamheter. Jag är så road av förlaget. Jag vill driva det i 20 år till. Och då vill jag ha kontroll. Så banalt är det. Det var den enda orsaken.
Åter i egen regi ökade hon omsättningen under 2007.
– Mycket tack vare Shantaram, berättar hon. Den sålde i 22 000 exemplar i inbundet original. Den kom precis i pocket och vi sålde slut hela upplagan på 20 000 exemplar på tio dagar.
– Även Roberto Savianos bok Gomorra sålde bra. Det var de böckerna som dominerade 2007.
2008 har varit ett bra år, och under 2009 kommer förlaget att ge ut ungefär lika många titlar som i år. Dorotea Brombergs ambition har varit att förlaget ska synas mer och hon tycker att hon lyckats.
– Det beror inte minst på att vi får fler svenska författare. Till våren ger vi ut Patricia Tudor-Sandahl, som byter förlag. Och vi märker att allt fler svenska författare vill prata med oss.
Varför?
– Utgivningslistan är som ett visitkort. Den tar tid att bygga upp och visar vem man är som förläggare. Internationellt finns det enorm respekt för oss, upplever jag. Vi har lyckats etablera oss som ett förlag som ger ut kvalitetslitteratur.
På 13 månader omsatte hon 22 miljoner kronor.

För Forma Publishing Groups förlagschef Göran Sunehag är förutsättningarna helt annorlunda. Under 2007 ökade omsättningen på böcker från 146 till nästan 230 miljoner kronor. Den största anledningen är förvärvet av Damm, ungefär 80 miljoner kommer därifrån. Men man kunde inte lägga på hela Damms omsättning rakt av.
– Tillsammans blev inte ett plus ett två, utan typ 1,7. Inte minst bland fackböckerna fanns väldiga dubbleringar, säger Göran Sunehag.
Utländska mat- och trädgårdsböcker tas bort. Olönsamma bokklubbar läggs ner, Damms bokklubb är redan borta och Läslusen är på väg.
– Vi drar också ned på skönlitteraturen.
Det fanns till exempel författare som gick bra i Damms bokklubb men som inte fungerar i detaljhandeln.
Utgivningen har renodlats i tre linjer: fackböcker i ICA Bokförlag, barn och ungdom i B Wahlströms samt skönlitteratur i Damm förlag. Tre marknadsavdelningar har blivit en. Nästa steg är att införliva det nyligen inköpta bokförlaget Energica. Nästa år hoppas Göran Sunehag att omsättningen ska ha ökat med ytterligare åtta – tio procent.
– Vi ser över prissättningen. I förhållande till våra konkurrenter har vi legat för lågt på barn och ungdom.
Ett bekymmer är att papperspriserna är på väg upp.

Inga av de förlag Svensk Bokhandel varit i kontakt med låter dock särskilt bekymrade över finanskrisen. Inte ens Natur & Kultur, som har stora kapitalintäkter. Senaste året låg de på cirka 70 miljoner kronor.
– Vi har en konservativ förvaltning, och ställde tidigt om till mer räntebärande papper, säger ekonomidirektören Ulla Vedin. Det som ligger i aktier ger ingen verklig förlust förrän vi realiserar, och det är inget vi ser någon anledning att göra nu.
Resultatet från verksamheten, rörelse­resultatet, låg på drygt tre miljoner eller en procent av omsättningen. Det är ungefär hälften så mycket som 2006.
– Historiskt sett är det ändå ett bra resultat, konstaterar Ulla Vedin.
Eftersom Natur & Kultur bytt räkenskapsår är inte heller 2006 års siffror fullt ut jämförbara.
 

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.