Tillbaka

Domstol underkänner Googleavtal

2011-03-23
av Sara Djurberg
En domare i New York har avslagit det omdiskuterade Googleavtalet, som skulle ge Google rätt att digitalisera miljontals böcker. I ett dokument som lämnades in på tisdagen skriver domaren Denny Chin att Googles bokavtal varken är ”rättvist, adekvat eller rimligt”.

New York District Court kommer 13 månader efter att det reviderade Googleavtalet prövades i amerikansk domstol, rapporterar Publishers Weekly.

Domaren Denny Chin ställer sig bakom en stor del av den massiva kritik som riktats mot avtalet. Främst vänder han sig mot avtalets ”opt-out”-lösning, det vill säga att upphovsrättshavare aktivt måste gå ur avtalet om de inte vill att Google ska skanna in och använda deras böcker.

Denny Chin ger dock parterna möjlighet att ändra avtalet till en ”opt-in”-modell och satte ett datum, 25 april, för nya överläggningar.

”Som USA och andra opponenter noterat så skulle många av farhågorna som tagits upp kunna rättas till om det reviderade avtalet gjordes om från ett opt-out-avtal till ett opt-in-avtal”, skriver han i beslutet.

Om Googleavtalet görs om till ett "opt-in"-avtal blir det troligen inte mycket av Googles ambition att skanna in alla världens böcker och skapa ett universellt bibliotek.

Domaren ser ett värde i massdigitalisering, men han tar tydligt ställning för de opponenter som hävdat att avtalet ger Google för stora konkurrensfördelar.

”Även om många skulle ha nytta av digitaliseringen av böcker och skapandet av ett allmänt digitalt bibliotek skulle ASA (Amended Settle Agreement, reds anm) helt enkelt gå för långt.”

Denny Chin konstaterar bland annat att det tillåter Google att införa en ”framåtblickande” affärsmodell, som ger företaget rätt till framtida intäkter, och långtgående rättigheter att utnyttja hela böcker utan tillåtelse från upphovsrättshavarna. Att ett stort antal aktörer, 6 800 hittills, gått ur avtalet bidrar också till att det underkänns.

Amerikanska förlag ska försöka omarbeta avtalet enligt domarens önskemål. Macmillans vd John Sargent, som varit med och utformat avtalet, säger i ett uttalande att förlagen kommer att fortsätta arbeta för att tillgängliggöra digitalt innehåll på nätet, på ett sätt som överensstämmer med upphovsrättslagarna.

– Vi planerar att arbeta tillsammans med Google, Authors Guild och andra för att överbrygga rättens invändningar och föra fram den grundläggande principen bakom vår stämning, att upphovsrättsligt skyddat innehåll inte kan användas utan tillåtelse från rättsinnehavaren, eller på ett olagligt sätt, säger John Sargent

Denny Chin slår också ner på att Google får rätt att digitalisera och sälja så kallade ”orphan works”, herrelösa verk där rättighetshavarna inte kunnat hittas. Men den delen av avtalet ser han som en fråga för kongressen, snarare än för domstolen.

*Den här artikeln har uppdaterats.

Googleavtalet

*2008 slöt Google ett förlikningsavtal mellan den amerikanska förläggarföreningen (American Association of American Publishers) och det amerikanska författarförbundet (Authors Guild) om inskanning av böcker. Detta efter att organisationerna stämt Google för upphovsrättsintrång.

*Avtalet reviderades 2009.

*Googles ambition är att skanna in alla böcker i världen och skapa ett enormt digitalt bibliotek.

*Avtalet omfattar även böcker som getts ut utanför USA. Det första avtalet omfattade automatiskt alla böcker som getts ut i Sverige före den 5 januari 2009, medan det reviderade avtalet krävde att böckerna var registrerade vid US Copyright Office för att omfattas. Rättsinnehavare kunde”opta-ut” från båda avtalen.

Källa: Förläggareföreningen

Läs också:

Förlag protesterar mot Googleavtal

Förlag bävar inför amerikansk Googleavtal

Omstritt avtal pressar förlagsvärlden

Svenska förlag sätter press på Google

 

 

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.