Få nya läsare till Veckans bok

Det var svårare än väntat att sälja litteratur utanför de gängse kanalerna. Det är en av lärdomarna Lennart Högman, initiativtagare till Veckans bok, drar när han summerar projektets första halvår.

Publicerad

vetat vad vi vet i dag skulle vi sett till att bokhandeln, kioskerna och kanaler där böcker säljs traditionellt varit fundament för Veckans bok. Då hade vi kunnat ägna mer kraft åt att söka vägar för att nå de nya målgrupperna, säger han.

    En nyskriven roman i veckan säljs på cirka 450 försäljningsställen, varav ett hundratal konsumbutiker och 140 postkontor. Men de som köper böckerna är till allra största delen redan vana bokläsare, vilket Lennart Högman ser som ett misslyckande.

    Ur kulturell och kommersiell synpunkt är han däremot nöjd. Ett tjugotal titlar har hittills levererats. Jan Myrdals En kärlek och Bengt Norlings Skotten i Stockholm och Santiago ska ha varit mest efterfrågade.

    Med köpt annonsutrymme från ABF och LO uppges projektet ha gått jämnt upp. Upplagor på mellan 7 000 och 10 000 exemplar har gått ut till abonnenterna, som betalar 12:50 kronor styck och säljer dem för 40 kronor. På sikt hoppas Lennart Högman att positiv press ska intressera fler annonsörer.

Powered by Labrador CMS