Tillbaka

Förlag bävar inför amerikanskt Google-avtal

2009-03-05
av Sara Djurberg
Det största upphovsrättsliga intrånget genom tiderna. Så beskriver Förläggareföreningen förlikningsavtalet mellan sökjätten Google och amerikanska författare och förläggare. Svenska förlag och författare har nu två månader på sig att besluta om man vill ingå i avtalet. 

rläggareföreningen betraktar Googleavtalet som en av sina absolut viktigaste frågor och nagelfar nu det 300 sidor långa avtalet. I morse deltog ett tiotal förlagsjurister i Förläggareföreningens informationsmöte om överenskommelsen.

– Ni kanske går härifrån med fler frågor än vad ni hade när ni kom, varnade föreningens ordförande Kjell Bohlund inledningsvis.

Avtalet har kommit till efter en femårig tvist mellan Google och amerikanska förlag och författare. Det innebär att Google har rätt att skanna in svenska böcker i sin databas som ett led i projektet att skapa ett digitalt bibliotek.

Om svenska förlag och författare vill stå utanför måste de anmäla det till sökjätten före den 5 maj. Att svenska böcker omfattas beror på att alla böcker som kommer ut i Sverige, precis som i andra europeiska länder, har amerikanskt upphovsrättsintresse. 

Avtalet ger Google rätt att tjäna pengar på de inskannade böckerna, till exempel genom reklam, försäljning av böcker och statliga prenumerationer på databasen. Rättighetsinnehavare ska å sin sida få 63 procent av intäkterna. Avtalet ger också författare och förlag rätt att begränsa åtkomsten till böckerna.

Förläggareföreningen ser en rad problem med överenskommelsen. Ett är Googles sätt att kategorisera böckerna. Sökjätten delar upp titlarna efter deras kommersiella tillgänglighet i USA, om de är ”in print” eller ”out of print”. De flesta europeiska böcker säljs inte i USA och betraktas därmed som ”out of print”. Enligt avtalet går en större del av intäkterna till författaren om boken är ”out of print”. För böcker som är kommersiellt tillgängliga i USA går hela summan till förlaget som sedan fördelar pengarna enligt avtalet med författaren.

– Det finns en tendens att marginalisera förlagen och det är inte osannolikt att Författarförbundet och Förläggareföreningen kommer att ha olika syn på avtalet, sa Kjell Bohlund.

Mats Söderlund, Sveriges Författarförbunds ordförande, var mycket riktigt lite mer positiv:

– När det gäller ”out of print”-titlarna ser vi ingen direkt anledning att avråda våra medlemmar från att gå med, men vi är inte överentusiastiska heller. Det verkar inte som om vi berörs så mycket eftersom det de flesta av de här böckerna inte har någon annan marknad. När det gäller ”in print” har vi inte tagit ställning, det blir nog så att författarna får ta ställning individuellt.

Förläggareföreningens jurist Pia Janné Nyberg pekade också på att avtalet lämnar öppningar för Google att använda och tjäna pengar på böckerna på fler sätt än vad som anges i avtalet.

En farhåga är till exempel att Google lägger beslag på e-boksmarknaden. Även om avtalet bara gäller i USA ser förläggareföreningen en risk att sökjätten får en global dominans. 

Mot det talar att de inskannade böckerna än så länge är av dålig teknisk kvalitet, men avtalet ger Google rätt höja kvaliteten. Bonniers jurist Dag Wetterberg var orolig för att avtalet ska sätta käppar i hjulet för förlagets digitala satsning:

– Om de gör det här snyggt är risken att vår satsning på digitala böcker är hotad. Vi vill ju inte att en extern partner tar över hela vår affärsidé, det känns imperialistiskt, sa han.

Ett annat problem som togs upp är om Google kommer att göra något för att skydda böckerna från piratkopiering.

– När böckerna en gång finns på nätet ligger de där och då är bara en tidsfråga innan någon försöker sprida dem vidare, sa Mats Söderlund.

En risk som påtalades var också att avtalet kan öppna för Print on demand-utgivning.

Den 17 april ordnar Förläggareföreningen ett seminarium då man enligt Kjell Bohlund hoppas kunna räta ut flera frågetecken. Men föreningen kommer inte att rekommendera sina medlemmar till hur de ska ta ställning, utan redogöra för för- och nackdelar.

– Avtalet innebär inte bara nackdelar. Det är ändå en spridning och arkivering av svensk litteratur, sa Kjell Bohlund.

Kjell Bohlund hoppas att avtalet kan få fart på de svenska förlagens arbete med digitalisering.

– Antingen tar det här död på digitaliseringen, eller så sätter det fart på den. Jag hoppas att det leder till aktivitet hos förlagen.

Bland fördelarna nämns också att avtalet ändå innebär att förlag och författare får en viss kontroll över hur böckerna används. Om man väljer att stå utanför finns risken att Google i alla fall visar inskannade böcker. Rättighetsinnehavare kan också gå ur avtalet när man vill fram till 2011 och då ska böckerna helt tas bort från databasen.

Klart är att få inblandade känner sig bekväma med att tvingas ta ställning. Man vill varken liera sig med, eller bli fiende till, sökjätten.

– Många av våra medlemmar känner nog rädsla. Kommer man att få betalt och kan man stoppa spridningen av ett verk? Det går åt skogen om man säger ja, men säger man nej går det också åt skogen, sa Mats Söderlund. 

Författarförbundet ordnar ett seminarium om Google-avtalet fredagen 13 mars. Nästa vecka träffar också Förläggareföreningen sin europeiska motsvarighet FEP, Federation of European Publishers, för att diskutera avtalet. FEP vill bland annat ändra definitionen av verk som klassas som ”out of print”.

  Det här innebär avtalet:

*Avtalet omfattar alla böcker som har amerikanskt upphovsrättsintresse. Böcker utgivna i länder som godkänt Bernkonventionen har amerikanskt upphovsrättsintresse, det vill säga i stort sett alla europeiska böcker.

*Utbetalningar till rättighetsinnehavare görs av en registratur, Book Rights Registry, upprättad av Google och bestående av företrädare för minst fyra förlag och fyra författare.

*Svenska förlag och författare som ingår i avtalet måste anmäla till Book Rights Registry om de  vill förhindra att en bok görs tillgänglig i sin helhet.

*Avtalet gäller böcker som har publicerats före 5 januari 2009.

*För böcker som Google skannat in utan tillstånd före 5 maj ska sökjätten betala 60 dollar per styck till rättighetsinnehavaren. 

*Google har rätt att göra böcker tillgängliga för forskning. Berättigade forskare får gratis tillgång till verken.

*Avtalet gäller för användare i USA – utländska IP-adresser spärras från databasen.

*Den som ställer sig utanför avtalet kan stämma Google för upphovsrättintrång.

*Avtalet behandlas av amerikansk domstol 11 juni.

 

Bakgrund:

*Google har skannat in 7 miljoner böcker i biblioteksprojektet.

*Sökjättens mål är att göra alla böcker som någonsin publicerats tillgängliga och sökbara i sin helhet på nätet.

*Avtalet har föregåtts av en femårig tvist mellan Google och amerikanska författare och förläggare. De senare har stämt Google för upphovsrättsintrång, men nu gått med på det här förlikningsavtalet.

 

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.