Tillbaka

Förlag protesterar mot Googleavtal

2009-08-31
av Sara Djurberg
Flera förlag, däribland Norstedts, Leopard och Studentlitteratur, invänder tillsammans med Förläggareföreningen mot det omstridda Googleavtalet. Protesterna lämnades till amerikansk domstol under måndagskvällen. Bonniers står däremot fast vid att som ensamt svenskt förlag gå ur avtalet.

Skepsisen mot avtalet, som reglerar Googles användning av inskannade böcker utgivna av bland annat svenska förlag, var stor från början. Med hjälp av en amerikansk advokat har Förläggareföreningen nu formulerat flera invändningar, som ett antal förlag ställer sig bakom.

Advokaten lämnade in protesterna till en domstol i New York under måndagskvällen. Förläggareföreningens argument för att stoppa avtalet är flera:

*att svenska rättighetsinnehavare blir bundna av ett avtal tecknat mellan amerikanska parter i USA.

*att avtalet, som är mycket omfattande och komplicerat, inte finns tillgängligt på svenska.

*att den information som gått ut rörande avtalet inte nått alla rättighetsinnehavare.

*att informationen är illa översatt och i många stycken obegriplig. Detta har lett till att många rättighetsinnehavare inte förstått att böcker utgivna i Sverige av svenska förlag finns inskannade hos Google, eller att Google får rätt att skanna in deras böcker i framtiden, och att de alltså omfattas av förlikningen.

Flera förlag, som inte hunnit anslutna sig till invändningarna, kommer att göra det de närmaste dagarna. Bland dem finns Piratförlaget, Atlantis, Lind & Co, LL Förlaget och Lärarförbundets förlag.

Förläggareföreningens jurist Pia Janné Nyberg, tror att invändningarna kan få den amerikanska domstolen att stoppa avtalet i dess nuvarande form:
– Vi tror inte att det här avtalet kan gå igenom som det ser ut idag, säger hon.

Kjell Bohlund, ordförande i Svenska Förläggareföreningen:
– Vi är inte motståndare till digitalisering, men det här är en orimlig affärsmetod från Googles sida. De vill få rättighet att ge ut alla svenska böcker utan att tala med en enda svensk författare eller ett enda svenskt förlag.

En förutsättning för att kunna invända är att man ingår i avtalet. Bonniers har därför inte att skrivit på, utan kommer som man tidigare aviserat ”opta ut”.

Invändningarna är en gemensam aktion underskriven av förläggareföreningar och förlag i Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien, Frankrike, Sydafrika och Argentina.

Förläggareföreningen ansluter sig också till en inlaga från en amerikansk författare och advokat, Scott Gant. Han argumenterar för att Googleavtalet använder paragrafen om ”class action” (grupptalan) felaktigt.

– ”Class action” används vanligtvis för att kompensera för skador som en grupp råkat ut för. Men det gör Googleavtalet bara delvis; till stora delar är det ett rent affärsmässigt avtal som reglerar framtida överföringar av rättigheter och intäkter, säger Pia Janné Nyberg.

Protesterna behandlas av domstolen i New York den 7 oktober. Den 7 september sker en hearing om avtalet i Bryssel anordnad av EU-kommissionen. Svenska Förläggareföreningen deltar i båda.
Deadline för att gå ur avtalet är den 4 september.
 

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.