Tillbaka

Förlagen sålde mest till digitala återförsäljare

2021-02-18
av Matilda Källén
Foto: Pexels

Förlagens försäljning till återförsäljare ökade under 2020 med 5 procent – mer än på nära 20 år. Det visar ny statistik från Förläggareföreningen.

Förra året landade de svenska förlagens fakturerade försäljning av allmänlitteratur till återförsäljare på nära 2 miljarder kronor – och ökade därmed med 5,1 procent mot året dessförinnan. Förlagen sålde också in fler böcker – cirka 49,4 miljoner volymer 2020, jämfört med cirka 45,3 miljoner volymer 2019. Samtidigt ökade utgivningen i form av nya publicerade titlar med 6,3 procent, från 7 740 stycken 2019 till 8 227 stycken 2020. Det visar en ny rapport som Förläggareföreningen sammanställt utifrån siffror från 65 medlemsförlag. Statistiken avser försäljning till återförsäljare.

Utmärkande för 2020 var att förlagens försäljning av digitala böcker – främst ljudböcker, men även e-böcker – fortsatte att öka. I fjol stod den försäljningen för cirka 31 procent av förlagens totala försäljning till återförsäljare – räknat i kronor. Räknat i antal sålda volymer stod de digitala böckerna för hela 56,6 procent, medan de tryckta böckerna stod för 43,3 procent.

Förlagen sålde mest till digitala återförsäljare. Räknat i kronor ökade försäljningen dit med 16 procent och landade på 605,8 miljoner kronor. Förlagens näst största kundgrupp är internetbokhandeln, dit försäljningen (540,6 miljoner) ökade med 32 procent. Försäljningen till fysisk bokhandel (384,5 miljoner) minskade dock, med 12 procent.

Totalt ökade förlagens antal sålda bokexemplar – tryckta och digitala – med 8,9 procent. Mest ökade försäljningen av backlisttitlar – med 16,8 procent. Samtidigt gick försäljningen av nya titlar ner med 1,5 procent. 

Genremässigt, och räknat i kronor, ökade förlagens försäljning av skönlitteratur med 10,7 procent, medan försäljningen av barn- och ungdomslitteratur ökade med 4 procent. I de genrerna ökade också utgivningen av nya titlar, med 10 procent för skönlitteratur och 7 procent för barn- och ungdomslitteratur. Fackboksutgivningen ökade med ungefär 1 procent, medan försäljningen minskade med lika mycket.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.