Tillbaka

"Grumlad glädje för lägre moms

1997-09-19
av SvB
Den finska regeringen har för avsikt att sänka bokmomsen från tolv till åtta procent den 1 januari 1998.

eslutet låg inom ramen för regeringens höstbudget, som för närvarande behandlas i riksdagen. Även om reaktionerna i branschen är positiva, kvarstår en del frågor att besvara, menar Doris Stockmann, finska Bokhandlareföreningen:
    - Givetvis är vi nöjda, men samtidigt något besvikna, eftersom vi hade hoppats på att regeringen skulle gå längre i att definiera vad en bok är - är det bara den tryckta volymen, eller även den med bilagd kassett eller cd-rom?
    Frågan kvarstår, och följaktligen kommer böcker i kombination med en kassett eller cd-rom att beskattas med 22 procent, vilket gör att den kombinerade bok och multimediamarknaden får en tuff framtid.
    Den föreslagna momssänkningen på fyra procent väntas ge en avsevärd skjuts för bokförsäljningen, inklusive import, vilket en tidigare sänkning på tio procent gjorde år 1994. Den sänkningen var ett resultat av en tre år lång "beskatta-inte-läsning-kampanj", stödd av både förläggare, bokhandlare, författare och bibliotekarier. Den kommamde momssänkningen är ett led i försöket att minska antalet skilda momsnivåer.
    Doris Stockmann, som även är vd för Akateeminen Kirjakauppa, den ledande akademiska bokhandeln i Finland, anser att minskande detaljhandelspriser nästa år mycket väl kan innebära en påtaglig ökning av Akateeminen Kirjakauppas omsättning, som för närvarande ligger på cirka 300 miljoner finska mark.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.