Tillbaka

Halvt steg framåt i förhandlingarna

1997-06-19
av Inger Frimansson
Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen har enats om ett gemensamt uttalande som gäller den så kallade lojalitetsplikten vid förlagsavtal.

likten innebär att varken förlag eller författare får, som det heter, vidta åtgärder som förrycker grunden för det avtal som parterna träffat.
    En författare får till exempel inte ge ut sitt verk i digital form under avtalstiden, i alla fall inte om det finns risk för att boken därigenom skulle sälja mindre. Först måste förläggaren ge sitt tillstånd.
    Förläggaren å sin sida får inte ge ut en bok elektroniskt utan att man först gjort ett separat avtal om detta. Inte heller får förläggaren under avtalstiden vidta åtgärder som kan skada avsättningen av verket i bokform.
    SFF och SvF är ense om att författare och förläggare måste informera varandra om upplåtelser när verk eller delar av verk till exempel publiceras på Internet, ges ut på cd-rom, diskett eller on-line, fotokopieras eller ges ut i så kallade kondenserade versioner (sammandrag).
    Båda parter är överens om att facklitterära verk är särskilt känsliga för konkurrens genom spridning via nya medier.
    - Vi betraktar det här som ett halvt steg framåt i förhandlingarna säger Lasse Bergström, Förläggareföreningens ordförande. Även om det inte reglerar några direkta rättigheter så är det i alla fall ett sätt att tala om vad man inte kan göra utan den andra partens samtycke.
   

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.