Tillbaka

Kärvt läge för tyska bibliotek

1997-04-18
av SvB
I det forna DDR kunde folk ge sig ut på långa utflykter för att få tag i en nyutkommen roman och på biblioteken var det ofta "Lesung", något som fortfarande är en livskraftig tradition.

är inte ovanligt att 50-60 personer kommer till bibliotekens författarbesök och det gäller inte bara kända författare, säger bibliotekarien Christiane Schliep i en intervju i Bok og Bibliotek.
   I Friedrichshain i östra Berlin ligger visserligen biblioteken tätt men ekonomin har halverats de senaste åren. Det kostar nu 20 mark per år för att få ett lånekort. Efter murens fall minskade utlåningen markant och måna besökare begav sig till väst-Berlin för kolla utbudet men bokpriserna var höga och nu är aktiviteten lika hög som tidigare.
   Bokurvalet har förändrats, berättar Christiane Schliep. Folk nöjer sig inte längre med reseskildringar från Polen och Bulgarien, mycket av den gamla litteraturen har utrangerats. Främst lånas det ny skönlitteratur av DDR-författare som Christa Wolff och Stefan Heym.
    Från oktober 1996 tjänar bibliotekarierna i östra Berlin lika mycket som sina västliga kollegor, men detta gäller bara i Berlin. I övriga östliga delstater har man 84 procent av sina västliga kollegors lön, något som är vanligt inom många yrken.
    I västra Berlin är inte heller biblioteksläget så ljust. I Charlottenburg hade man redan på 1890-talet ett imponerande biblioteksväsen, andra världskriget ödelade dock det mesta och nu håller man till i rådhusets källare. 1996 hade man bara råd att köpa böcker i motsvarande tre månader och det råder permanent anställningsstopp.
   Biblioteket ska ge service till 180 000 invånare och har 50 anställda varav 20 arbetar på huvudbiblioteket. Två filialer har nyligen slagit igen och den intervjuade chefsbibliotekarien säger att de flesta tyska städer, små som stora, har bättre biblioteksservice än Berlin.
    Han är också mycket bekymrad över de utrangeringar som man gjort i östra Berlin, värdefulla praktutgåvor av Marx och Engels samlade verk har kastats. Soviet Encyclopedia i olika språkutgåvor går nästan inte att uppbringa längre. Han konstaterar att mycket värdefullt politiskt och historiskt forskningsmaterial har försvunnit.
    I Berlin är två bibliotek finansierade av stadens centrala förvaltning, övriga av respektive stadsdelar. Man har också beviljat 18,5 miljoner mark för att datorisera och samla bibliotek och bokbestånd.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.