Tillbaka

Konkurrensverket emot fasta priser

1998-01-23
av Fredrik Lindberg
Anna-Greta Leijons Bokutredning får bakläxa av Konkurrensverket, som tar starkt avstånd från en särskild kulturparagraf i konkurrenslagen.

rkets handläggare anser inte att bokutredarna har analyserat konsekvenserna av sitt förslag. Kulturparagrafen innebär att förbudet mot konkurrensbegränsande avtal inte skulle gälla inom bokbranschen. I ett yttrande ställer sig Konkurrensverket mycket kritiskt till förslaget som bland annat öppnar för en återgång till fasta bokpriser. Det i sin tur, skriver verkets handläggare, kan medföra att företag kommer överens om att hålla bokpriserna uppe och att tillgängligheten till litteratur försämras för konsumenterna.
    Konkurrensverket är även kritiskt till distributionsstöd för litteraturstödda titlar till bland annat bokhandeln, eftersom ett sådant stöd kan snedvrida konkurrensförhållandena på marknaden. Handläggarna anser att till exempel subventioner till biblioteken är mer tilltalande, från kulturpolitisk utgångspunkt och med hänsyn till marknadseffektivitet, för att göra litteratur mer tillgänglig.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.