Tillbaka

Kraftigt ökad utgivning för Bonnierförlagen

2022-06-27
av Kalle Laxgård
Mattias Fyrenius
Foto: Sara Mac Key

113 fler utgivna titlar än 2020 och 17 procent fler sålda böcker. Det är ett par av Bonnierförlagens siffror som inkluderas i Bonnier Books årsbok för 2021.

Framöver väntar dock svalare tider menar Mattias Fyrenius, vd för Bonnierförlagen.

I en färsk årsbok presenterar Bonnier Books texter och siffror över sin globala verksamhet. Sammanlagt ökade förlagen omsättningen med 11 procent under 2021 och koncernen växte med 13 procent, till 6,9 miljarder kronor. Även vinsten ökade kraftigt, till 573 miljoner kronor (ebita).

Förlagen i alla länder visade genomgående tillväxt. Svenska Bonnierförlagen med 5 procent. Samtidigt växte förlagsgruppens utgivning – inte mindre än 21 procent upp jämfört med 2020.

Vad beror det på?

– Det är en kombination av flera faktorer, säger Mattias Fyrenius, vd för Bonnierförlagen.

Sammanlagt gav Bonnierförlagen ut 639 titlar 2021 mot 526 året innan.

– Dels är Bazar med i de siffrorna för 2021, ett förvärv vi gjorde 2020 men som inte räknades in fullt ut då. Men sedan har vi nog haft en ökning på de flesta förlag och i synnerhet på barnbokssidan på Bonnier Carlsen, fortsätter Mattias Fyrenius.

Storleken på utgivningen är något som går upp och ner över tid, menar han.

– Det här är ju beslut som fattades 2019 och 2020, det är ju långa ledtider i branschen, men åtminstone på Bonnier Carlsen fanns det som strategi att man ville öka utgivningen något.

Vad är det för typ av böcker som tillkommit?

– Delvis är det ju en rätt stor del av Bazars utgivning, som vi inte hade tidigare. Men inom Bonnier Carlsen är det brett över hela linjen, kanske framför allt för barn 3–6 och 6–9 år.

Mattias Fyrenius lyfter att det totalt såldes 37,5 miljoner böcker i Sverige 2016, ett antal som nästan dubblerats förra året – 71 miljoner.

– Det är förstås ljudböcker som är den stora förklaringen där, men uppenbarligen finns det ett enormt intresse för läsning och lyssning som ger utrymme för en större utgivning än tidigare, säger han.

Kommer vi fortsätta se den här utvecklingen av ökad utgivning hos er?

– Svårt att säga men jag skulle inte tro det. Det är en fråga om dels hur det ser ut bland läsare och köpare och rent krasst vad vi har möjlighet att ge ut. Sedan är det en fråga hur det ser ut framåt. Och där verkar det vara lite svalare bokbranschtider. Utifrån branschens perspektiv tror jag nog snarare att vi kommer se en minskning i antalet titlar.

2021 var ett rekordår för bokbranschen och första gången böcker sålde för mer än fem miljarder kronor. Första kvartalet i år innebar en viss avmattning och en minskning med 2,8 procent. Men fortfarande den näst bästa inledningen på ett år någonsin, betonar Mattias Fyrenius.

– Att det skulle minska något var väntat. Men i kombination med kostnadsökningar på papperspriser och inflationen så är det klart att det sätter ett annat tryck på bokbranschen än tidigare.

Nu kan vi snart summera första halvåret för 2022. Hur har det sett ut för er?

– I och med att vi är en så stor del av marknaden är det klart att vi påverkar marknaden mycket och att vi påverkas av totalen. Vi har också sett en tillbakagång. Men som sagt, det är ingen dramatik, det är väldigt mycket vad vi förväntat oss.

 

Fler siffror ur Bonnier Books årsbok:

44 procent av Bonnier Books försäljning stod barnböcker för.

18 procent av den totala nettoomsättningen utgörs av svenska Bonnierförlagen, medan

46 procent, alltså nästan hälften, utgörs av tyska Bonnier Media Deutschland.

46 procent ökade även lyssningen på Bookbeat, jämfört med 2021. Strömningstjänsten står nu för

10 procent av Bonnier Books totala nettoförsäljning, samtidigt som

83 procent av alla sålda böcker i koncernen är tryckta.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.