Tillbaka

Kulturministern: Det är kommunernas och marknadens ansvar

2022-05-12
av Karin Selåker Hangasmaa
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter.
Mia Odabas intervjuar kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) under Bokbranschdagen.
Foto: Kristian Lönner

När kulturminister Jeanette Gustafsdotter gästade Bokbranschdagen fick hon frågor kring att det saknas bibliotek och bokhandlar på flera håll i landet. Det är ett problem, men ansvaret för att lösa det ligger på kommunerna och marknaden, sa hon från scenen.

I samtalet med ekonomijournalisten Mia Odabas under bokbranschdagen uttryckte kulturminister Jeanette Gustafsdotter oro över att barn och ungas läsande minskar och betonar att det är en prioriterad fråga för regeringen.

– Det ska vara samma förutsättningar i hela Sverige, oavsett var man bor och vem man är, för att man ska kunna få det här intresset för att läsa. Det är så otroligt viktigt. Vad vi gör från regeringens håll för att öka läsandet är att stärka biblioteken, de är oerhört viktiga. Vi har också litteraturstödet och lässtödet som man kan söka från Statens kulturråd. 

Lagen säger att det ska finnas bibliotek i varje kommun – däremot inte hur många. Sedan 1998 har 435 bibliotek stängt igen, enligt en undersökning som Tidningen Vi gjort. På 20 år har en fjärdedel av folkbiblioteken försvunnit, enligt tidningen, och bara på var fjärde skola har eleverna tillgång till ett bemannat skolbibliotek, enligt Lärarstiftelsens rapport. 

– Biblioteken är oerhört viktiga och det är oroväckande siffror som tidningen Vi tagit fram, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter och fortsätter:

– Det låter ibland som man skjuter ifrån sig, men det är väldigt mycket kommunernas ansvar och det vi från statligt håll kan göra är att se till att det finns förutsättningar och stöd, men också nationella riktlinjer. Det är därför vi dubblade anslagen till just stärkta bibliotek i den nationella biblioteksstrategin.

Även när det gäller skolbiblioteken hänvisar ministern till kommunernas ansvar.

– Skolbiblioteken och en engagerad skolbibliotekarie är förstås väldigt viktigt. Även där är skolorna kommunernas ansvar, men det ligger en utredning som utbildningsdepartementet arbetar aktivt med just nu. 

Mia Odabas: Är det dags att lyfta över ansvaret för skolan och biblioteken från kommunerna till staten?

– Det kanske det är, det ligger en utredning på Regeringskansliets bord och utbildningsdepartementet jobbar med den.

I dag saknar 135 kommuner i Sverige en fysisk bokhandel. Även det är oroande, enligt ministern.

– Där är det också marknaden som styr förutsättningar för att ha en bokhandel på en ort. Det som är positivt är att antalet fysiska bokhandlar har ökat, men inte på alla håll.

Mia Odabas: Många röster vill se en permanent höjning av litteraturstödet, gärna upp till 55 miljoner eller ännu högre. Hur ser du på det?

– Det vill jag också! Jag pratar mycket med finansministern och det här är självklart någonting jag jobbar för. Läsandet är ju grunden för otroligt mycket, men vi sitter i en budgetprocess nu och jag kan inte föregå den.

I strategin fick Statens kulturråd i uppdrag att se över nya former av stöd. 

– Det är viktigt att alla stöd riktas rätt och kanske ska vi sikta in oss ännu mer på barn och ungas minskande läsning. Det är något vi kommer fokusera på ännu mer framåt.  

Jeanette Gustafsdotter ser både möjligheter och komplexa utmaningar i digitaliseringens spår, både när det gäller upphovsrätt och ersättningarna till upphovsmän, förlag och distributörer, men duckar frågor om det vertikala ägandet.

– Där måste jag markera, det är ändå marknaden som styr och där ska inte vi politiker gå in och styra. Men vi har kallat in till rundabordssamtal med samtliga aktörer i bokbranschen. 

Mia Odabas: När kommer de äga rum, före valet?

– Ganska snart, före valet, absolut.

LÄS OCKSÅ: Vad tar du med dig från Bokbranschdagen 2022?

LÄS OCKSÅ: Optimism under årets Bokbranschdag

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.