Tillbaka

Kulturskapare skippar sjukpenningen

2021-04-08
av TT/ Litteratur
Foto: Thought Catalog/Unsplash

Nästan 40 procent av kulturskaparna låter bli att ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan när de är sjuka. Den slutsatsen drar Klys, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, som gjort en enkät bland sina medlemmar.

815 yrkesverksamma kulturskapare svarade på enkäten. Av dem som avstår från att ansöka om sjukpenning när de är sjuka tycker drygt hälften att det är för krångligt och tar för lång tid att söka. Många låter också bli eftersom de har jobbat trots sjukdomen.
37 procent av dem som trots allt fick sjukpenning uppger att den inte var baserad på alla inkomster. Kulturskapare tjänar ofta pengar från olika typer av arbeten och har ibland även stipendier som inte alltid räknas som grund för sjukpenning.
Inkomsterna varierar också ofta över tid, vilket gör att sjukpenningen blir låg, framhåller Klys i ett pressmeddelande där man beskriver enkätens resultat som bevis på regelsystemets brister.
Just nu pågår en statlig utredning om hur egenföretagare får sin sjukpenning fastställd.
 

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.