Tillbaka

Leif Olsson: ”Bokhandelns försäljning är splittrad”

2020-09-16
av Leif Olsson
Foto: SophieTanha

KOMMENTAR. De stora bokhandlarna i de stora städerna är förlorare, medan de mindre boklådorna på landsbygden är vinnare. Så sammanfattar bokanalytiker Leif Olsson, den nya rapporten.

Bokhandelns försäljning under det andra kvartalet april – juni speglar situationen inom bokhandeln när pandemin var som värst. Jag har fångat upp försäljningen för över 200 butiker inom allmänbokhandeln genom analys av momstaxeringar. Urvalet svarar för 95 procent av samtliga företag som står för cirka 98 procent av allmänbokhandelns försäljningsvolym.
I genomsnitt har omsättningen fallit med 15,2 procent. För böcker med 17,4 procent och övriga varor med 11,7 procent men dessa siffror är inte representativa för bokhandeln vid fördelning på olika grupperingar och omsättningsklasser. Sammanfattningsvis kan man säga att de stora bokhandlarna i de stora städerna är förlorare medan de mindre boklådorna på landsorten är vinnare. I klartext innebär det att Akademibokhandeln minskar försäljningen med över 19 procent, medan Ugglan ökar sin försäljning med nästan 1 procent. De oberoende bokhandlarna tappar 14 procent som huvudsakligen beror på de stora butikerna, som ligger i Stockholmsområdet. Dessa förlorar över 30 procent.
Sortimentsmässigt – bortsett från Akademibokhandeln – har bokomsättningen ökat rejält medan övriga varor har tappat volym. I alla fyra omsättningsklasser under 8 miljoner kronor har bokförsäljningen ökat: 

Klass 4-8 mkr   + 4,4 %                                                                                                            

Klass 3-4 mkr   +17,0 %                                                                                                          

Klass 2-3 mkr   +13,7 %                                                                                                          

Klass < 2 mkr   +18,6%

Bokhandelskedjan Ugglan har i genomsnitt ökat sin bokförsäljning med +4,7procent. Den minsta klassen <2 mkr ökar bokförsäljningen i Ugglan med hela +30,7 procent.
Effekten av den ökade bokförsäljningen har inneburet att trenden med en minskad andel böcker av omsättningen har brutits i samtliga omsättningsklasser under 8 miljoner kronor.
I en specialstudie där bokhandel har fördelats på olika inriktningar, har gruppen mindre bokhandel med stark bokprofil gjort avtryck. För dessa 13 boklådor ökar bokförsäljningen i genomsnitt med 27,8 procent. 
Sju tappra små boklådor på glesbygden ökar sin bokförsäljning med nästan 13 procent.
Den lokala närvaron i mindre orter spelar säkert en stor roll samtidigt som pandemin har skrämt bort folk från storstädernas gallerior.
 

Leif Olsson
Oberoende bokhandelsanalytiker

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.