Tillbaka

M: Välkomnar fasta priser – i branschens regi

2018-09-07
av Kalle Laxgård
Olof Lavesson ser läsning som en nyckel till integration.

Någon lagstiftning i frågan vill Olof Lavesson inte se.
Men att branschen på egen hand inför fasta priser på böcker tror Moderaternas kulturpolitiske talesperson är en bra idé.

Efter Almedalsveckan 2016 räknade Riksteaterns vd Magnus Aspegren tiden partiledarna ägnat åt kulturpolitik i sina tal. Resultatet var slående: Sammanlagt hade de åtta partiledarna vigt fyra sekunder åt att prata kultur. Endast Sverigedemokraterna lyfte kulturpolitiken som valfråga.

Allt det känner Olof Lavesson till. Som kulturpolitisk talesperson för Moderaterna tror han dock att synen på kulturpolitiken är på väg att förändras.

– Allt den här mandatperioden har handlat om, och som nästa kommer att handla om, är de konflikter som finns i vårt samhälle. Om hur vi ska klara integrationsprocessen i en värld där vi ser radikalisering och terror – både långt bort och inom vårt lands gränser. Allt det handlar om vad konsten och litteraturen ger oss. Hur vi möter varandra, säger Olof Lavesson.

Han slår fast att läsning är en nyckel till integrationsfrågan. På frågan om hur Moderaterna ska få läsandet att öka svarar han: ”främst genom det politiska samtalet” – men också genom läsfrämjande initiativ via biblioteken. Det har partiet avsatt 25 miljoner kronor för.

Moderaternas kulturbudget är mindre än regeringens. Enligt Olof Lavesson beror skillnaden huvudsakligen på de rödgrönas satsning på biblioteken med 250 miljoner kronor.

– Vi inväntar en biblioteksstrategi som Erik Fichtelius arbetar med och som inte är färdig. Att i det läget vräka ut pengar utan att veta var de ska hamna är inte ett sätt jag vill jobba på, säger han.

Även den fysiska bokhandeln fyller en särskild funktion för att vägleda människor till litteratur, menar Olof Lavesson. Något särskilt ekonomiskt stöd för just boklådor är han dock skeptisk till.

– Däremot kan man se om vi kan hjälpa till på annat sätt. Det har diskuterats om det behövs lånegarantier eller investeringsstöd, men då handlar det om huruvida de som redan finns. Kan de anpassas även till boklådor?

Att staten skulle lagstifta om fasta priser är han också emot. Däremot öppnar Olof Lavesson för att branschen, likt i Norge, skulle kunna vinna på att sätta upp ett eget regelverk.

– Ett branschinitiativ välkomnar jag. Jag tror att det kan vara en bra väg att gå. Men att lagstiftningsmässigt gå in, det tror jag är väldigt svårt.

Starkaste läsupplevelse: 

– Yacobians hus av egyptiern Alaa Al-AswanyJag har läst den flera gånger och återvänder gärna – men särskilt just nu, i en tid där det som tidigare varit långt borta och där vi står inför stora utmaningar med integrationen av kulturer och människor.

 

Tre snabba:

Litterär kanon?

Nej.

Är ägarkoncentrationen i branschen ett problem?

– Ja. Men inget staten ska lägga sig i.

Bör biblioteksersättningen höjas?

– Vi har inga pengar undanlagda för det. Men det är en fråga som kommer at följas noga framöver.

Namn: Olof Lavesson, 42 år, Malmö.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.