Tillbaka

Miljoner till elektroniskt bibliotek

1997-11-14
av SvB
Den danska regeringen anslår de närmaste fem åren 200 miljoner kronor för att bygga upp "Danmarks elektroniska forskningsbibliotek&", enligt förslaget till ny Finanslov för 1998.

garna skall användas till att skapa en sammanhängande forskningsbiblioteksstruktur, som kan utveckla bibliotekens digitala kapacitet och skapa ett gemensamt användargränssnitt. I likhet med övriga nordiska länder kommer man att sluta avtal om nationella licenser för tillgång till kommersiella informationsdatabaser.
    Tre departement (Kultur-, Undervisnings- och Forskningsministerierna) genomförde 1996 en omfattande undersökning, vilket resulterade i rapporten "Danmarks elektroniska forskningsbibliotek". Att regeringen nu satsar dessa miljoner är en logisk följd av de omfattande förslag som framfördes i rapporten. De tre departementen är alla med och bidrar till att finansiera projektet.
    Som ett led i ett "IT-kompetenslyft" vill man dessutom ge offentligt anställda gratis tillgång till persondator med Internetanslutning i hemmet. Först ut blir troligtvis landets bibliotekarier, men det är osäkert om de kommunanställda folkbibliotekarierna kan ta del av erbjudandet, eftersom kostnaderna skall delas lika mellan arbetsgivaren och staten. Och danska kommuner har, lika litet som svenska, särskilt gott om pengar på kistbotten.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.