Tillbaka

Natur och Kultur fördubblar vinsten

1998-10-30
av Fredrik Lindberg
Natur och Kulturs förlagsgrupp nära på fördubblade vinsten under 1997/98. Resultatet efter avskrivningar steg från 8,4 till 15,2 miljoner kronor, vilket bland annat beror på att färre nya titlar har givits ut, samtidigt som tidigare utgivningar har tryckts om och sålt bra.

ökade försäljningen av läromedel, med 15 miljoner kronor mer än året före. – Vi har ökat vår marknadsandel med någon procent på en marknad som är mycket tuff. Det är glädjande, säger koncernchefen Lars Grahn, som noterar framgångar främst inom SO samt matte för gymnasiet. Läromedlen står för två tredjedelar av förlagsgruppens intäkter. Allmänförsäljningen ökade med fem miljoner kronor, vilket bidrog till en sammanlagd omsättning i hela förlagsgruppen på 298,5 miljoner kronor. Bland allmäntitlar som gått bra syns Ronny Ambjörnssons idéhistoriska Människors undran, Richard Pipes Den ryska revolutionen och Kristian Gerners Centraleuropas historia. Norman Mailers Evangelium enligt Jesus har sedan i våras sålts i närmare 10 000 exemplar. Till viss del, främst bland läromedlen, beror resultatförbättringen på att tidigare års investeringar i titlar som ska leva länge har börjat att betala sig – en slags naturlig gång när det vill sig väl, innan det är dags att investera i nya projekt. Färre nya titlar beror också på att man blivit försiktigare. De senaste tre åren har antalet nya läromedelstitlar minskat från 181 till 165, och inom allmänlitteraturen från 221 till 192. Antalet omtryck har samtidigt ökat. – Vi har lyckats etablera läromedel som vi satsat på de senaste åren. Att vi har färre nya titlar på den allmänna sidan är ett uttryck för återhållsamhet. Vi kommer förmodligen att ligga kvar på den lägre nivån i år, säger Lars Grahn. För att undvika dubbelutgivning har alla handböcker samlats i NoK/LTs förlag, där även Bokförlaget Spektras utgivning ingår efter förvärvet i slutet av förra året. Under året förbättrades förlagsgruppens vinstmarginal, mätt som resultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen, från 3 till 5 procent. Lägger man till stiftelsens fastighets- och finansförvaltning blir marginalen betydligt högre. Hela koncernen visar ett resultat efter finansnetto på 80 miljoner kronor, vilket är något bättre än året innan. Av det beloppet var knappt 55 miljoner avkastning från placeringar av stiftelsens kapital på omkring 460 miljoner kronor

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.