Tillbaka

Norstedts och Författarförbundet sluter avtal

2009-12-11
av Sara Djurberg
Foto: Ola Kjelbye
Norstedts och Författarförbundet har slutit ett ramavtal om e-boksrättigheter. Båda parter säger sig vara nöjda med överenskommelsen, som bland annat innebär att förlaget förbinder sig att ge ut en...

Norstedts och Författarförbundet har slutit ett ramavtal om e-boksrättigheter. Båda parter säger sig vara nöjda med överenskommelsen, som bland annat innebär att förlaget förbinder sig att ge ut en e-bok inom 18 månader efter att rättigheterna köpts.

I det nya avtalet fastslås villkoren för återutgivning av äldre titlar som e-böcker och print on demand-böcker.
– De viktigaste punkterna har varit att avgränsa avtalet tydligt och att vi är överens om royaltynivåerna. Där är vi också ense om att de kan förhandlas om efterhand, säger Mats Söderlund, Författarförbundets ordförande.

Författaren får i avtalet 24 procent av förlagets nettointäkt för en e-bok och tio procent för en pod-bok. Författaren får också ett garantihonorar på 1 000 kronor för e-rättigheten till en titel.
– Det är ett lågt belopp, men principiellt viktigt, säger Mats Söderlund.

Norstedts har i ett första skede utgivningsplikt inom 18 månader efter att man fått rättigheterna, men tiden kommer att förkortas till tolv månader när e-boksmarknaden kommit igång, enligt Mats Söderlund.
– Det är tydligt vilka rättigheter som avses, hur länge förlaget kan använda dem och i vilka omständigheter. Och författaren kan komma ur avtalet om han eller hon vill. Vi är nöjda och tycker att villkoren är rimliga, säger Mats Söderlund.

Norstedts kan nu sätta fart med sin satsning på att ge ut utgångna titlar ur sina författarskap, enligt Eva Gedin, förlagschef för skönlitteratur. I början av året lanserar förlaget ett hundratal backlist-titlar av bland andra PO Enquist, Agneta Pleijel och Torbjörn Flygt. Även klassiker ingår i satsningen, som Hjalmar Gullbergs samlade dikter och böcker av Pär Rådström.

– Vi vill framför allt lyfta fram våra svenska författarskap och, i samråd med författarna förstås, sikta på att ge ut tre till fyra titlar ur varje författarskap i första omgången. Man får ha lagom förväntningar på försäljningen i början, men om till exempel Torbjörn Flygt ger ut en ny titel så kan det väcka nyfikenhet på hans äldre titlar, säger Eva Gedin.

Har Författarförbundets kampanj, där författare uppmanats att ta tillbaka rättigheterna till sin backlist, gett dem en stark position i förhandlingarna?
– Nej, det tycker jag inte. De här planerna har vuxit fram under en lång tid. När den nya digitala tekniken ger oss möjlighet att ge ut titlar i de här formaten är det självklart att vi vill utnyttja den.

Men ett antal författare har tagit tillbaka rättigheterna till sin backlist från Norstedts, liksom från de andra stora förlagen. Det betyder dock inte att de inte vill ge ut sina böcker hos Norstedts, tror Eva Gedin:
– Det hindrar inte att vi kan skriva avtal med dem, säger Eva Gedin.

Förra veckan bröt Bonniers sina förhandlingar med Författarförbundet med hänvisning till att förbundets nystartade servicebolag Dejavu är en konkurrent till Bonniers. Men enligt Mats Söderlund är det flera punkter där förbundet och Bonniers inte kunnat komma överens:
– I Bonniers avtal får författaren inte en spänn i garantihonorar och förlaget har ingen utgivningsplikt.

Norstedts royaltynivåer är däremot identiska med Bonnierförlagens. Författarförbundets förhandlingar med Natur & Kultur och Ordfront fortsätter.
– Så länge de pågår är jag optimistisk, säger Mats Söderlund.

Läs även Bonnierförlagen bryter förhandlingar med Författarförbundet

 

 

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.