Tillbaka

Nya förlag i Norrbotten?

1997-06-19
av Inger Frimansson
Norrbottens läns landsting tänker utreda förutsättningarna för en förlagsverksamhet i landstingsområdet.

en är dock inte att landstinget i sig ska driva förlag utan snarare stötta bokutgivningen med kulturpolitiska pengar.
   Redan förra året tog landstinget i sitt mediepolitiska program beslut om att hjälpa till att förbättra förutsättningarna för förlagsverksamhet i Norrbotten. Länets bildningsförbund har tidigare bedrivit förlagsverksamhet men denna lades ner i slutet på 80-talet.
    Landstinget har nu tillsatt en projektgrupp med representanter för lokala författare och tidningar, länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, Glesbygdsverket med flera. Gruppen planerar ett seminarium i slutet av augusti för att diskutera författarnas arbets- och produktionsvillkor.
    - På programmet står också en diskussion om förlagsverksamhet utifrån kommersiell och kulturpolitisk synvinkel, säger landstingsrådet, Jan Henriksson.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.