Tillbaka

Nytt klimatsamarbete i bokbranschen

2021-05-10
av Matilda Källén
Foto: Pexels

Branschföreningarna, Bokusgruppen, Adlibris och strömningstjänsterna har inlett ett samarbete för att kartlägga och minska den svenska bokbranschens klimatavtryck.

Bakom initiativet står Förläggareföreningen, som förra året väckte frågan om vilka ambitioner en branschorganisation kan ha när det kommer till klimatfrågan.

– Vi funderade på hur vi kan bidra. Situationen för klimatet är ju något som bör oroa mer eller mindre alla som bor på planeten och frågan engagerar så klart även oss i bokbranschen. Dessutom har vi i vårt land som mål att vara klimatneutralt till 2045 och då är det förstås angeläget att alla branscher engagerar sig, säger Jesper Monthán, ordförande för Förläggareföreningen.
 
Ganska snabbt insåg föreningen dock att det inte räckte med att enbart titta på förlagens klimatavtryck.
 
– Förlagens process kommer bara så långt. Man måste koppla ihop hela flödet, från tryck till distribution till återförsäljare till läsare. Nu tar boken dessutom flera vägar, även digitala, varför det finns en poäng i att samla ihop så många led som möjligt. Så då började vi prata med bokhandelssidan, både med den traditionella och med onlinebokhandeln och strömningstjänsterna. Nu har vi haft ett par möten och kommit fram till att vi ska försöka oss på ett gemensamt branschinitiativ.
 
Med i samarbetet är förutom Förläggareföreningen även Bokhandlareföreningen, Bokusgruppen, Adlibris, Storytel, Bookbeat och Nextory. 

Hur stort klimatavtryck har bokbranschen, egentligen?
– Jämfört med många andra branscher är bokens avtryck förhållandevis litet. Men det innebär inte att man inte kan arbeta med att göra det ännu mindre. Det är också viktigt att man inser att det här inte är ett arbete som man blir klar med, säger Jesper Monthán.
 
Projektet kommer att ledas av Förläggareföreningens kansli.

Vad kommer arbetet att innebära rent konkret?
– Det är något som vi kommer att undersöka den närmaste tiden och som kommer att bli tydligare framåt hösten. Men arbetet går ut på att försöka undersöka och beskriva ett nuläge – hur vårt sammantagna klimatavtryck ser ut i dag – och utifrån det gemensamt se hur våra ambitioner ska se ut framåt.

Maria Hamrefors, ordförande på Bokhandlareföreningen, välkomnar initiativet och samarbetet. 
 
– Klimatfrågan är en viktig fråga som ligger alla varmt om hjärtat, men som vi inte tidigare arbetat med från föreningens sida. Nu blir nästa steg att vi i styrelsen diskuterar vad som är möjligt och rimligt för våra medlemmar att vi engagerar oss i från branschhåll. Alla har ju väldigt olika förutsättningar när det kommer till att arbeta med de här frågarna. 
 
Hon menar att samarbete är viktigt eftersom ”klimatpåverkan finns i alla led, i hela värdekedjan”.
 
– Kan man hitta ett sätt att arbeta tillsammans och bygga kompetens ihop så tror jag att det är bra. Vi ser fram emot vad det här kan leda till.

Enligt Jesper Monthán är en viktig del i samarbetet att aktörerna hjälps åt i stället för att här agera som konkurrenter.
 
– Vissa av de större förlagen har kunnat avsätta mer tid och resurser och har kommit längre än andra i det här arbetet. Jag tror att många vill dra nytta av de insikter som de redan skaffat sig. Detsamma verkar gälla återförsäljarsidan. 
 
Han betonar också att det gemensamma initiativet ”inte står i vägen för något enskilt initiativ”.
 
– Men på det här sättet kan vi prata om vad vi kan göra tillsammans, när vi lägger samman vår kompetens, våra erfarenheter och våra resurser. 

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.