Tillbaka

Ökad utlåning men minskade resurser

1997-11-14
av SvB
Under 1996 lånade de svenska folkbiblioteken ut drygt 73 miljoner böcker. Det är ca 3 miljoner utlån fler än föregående år. Det framgår av den senaste folkbiblioteksstatistiken som nyligen publicerats av Kulturrådet och SCB.

r ökar utlåningen av AV-medier. Biblioteken utlånade 1996 totalt 7,8 miljoner talböcker, kassettböcker, cd-skivor etc. Dessa medier svarar därmed för närmare 10 procent av den totala utlåningen.
    Statistiken för de senaste 20 åren visar tydligt att utlåningen av fackböcker hela tiden ökar på bekostnad av skönlitteraturen. Det lånas idag ut fler fackböcker än skönlitterära verk.
    Om siffrorna pekar uppåt när det gäller användning av biblioteken (även antalet besökare ökar), ser det inte lika ljust ut på resursfronten. Personalen minskade i antal. Antalet nyinköpta böcker var oförändrat jämfört med tidigare år. Totalt inköptes 1,9 miljoner nya böcker, vilket kan jämföras med 1989 då närmare 2,5 miljoner inköptes. Av fjolårets inköpta böcker var ca 30 procent barnböcker.
    SCB gör också stickprovsundersökningar av skolbiblioteken. Antalet hemlån av böcker uppgick under läsåret 1995/96 till 16,3 ( 3,8 miljoner. Det innebär att en elev i grundskolan i genomsnitt lånar 15,5 ( 3,7 böcker per läsår. De statistiska felmarginalerna gör dessvärre att det ofta är svårt att utläsa i vilken riktning verksamheten utvecklas, något som också påpekades av bokutredningen.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.