Tillbaka

Politiker tvingar bibliotek till censur

1997-02-21
av SvB
I samma nummer kan man läsa en intervju med Judith Krug, direktör i den amerikanska biblioteksföreningen Office for Intellectual Freedom. Hon är en förgrundsfigur när det gäller kampen mot censur oc...
I samma nummer kan man läsa en intervju med Judith Krug, direktör i den amerikanska biblioteksföreningen Office for Intellectual Freedom. Hon är en förgrundsfigur när det gäller kampen mot censur och för fri tillgång till information. I mer än 30 år har hon aktivt arbetat med liknande frågor och i amerikansk offentlighet fört bibliotekens talan när informationsfriheten varit hotad.
Intervjun som Per Nyeng gjort är högintressant läsning som inte enbart handlar om digital information utan lika mycket om bibliotek som inte köper in viss skönlitteratur. Och det är inte bara i The Bible Belt som bibliotekarierna av sina politiker utsätts för censur.
Judith Krug varnar också för självcensuren, det vill säga när bibliotekarier själva underlåter att köpa in viss litteratur under förevändning att den inte intresserar. Bullshit, säger Judith Krug i ett exempel, det handlar om litteratur som utmanar småborgerligheten och det inskränkta i det amerikanska samhället.
Judith Krug är också direktör i ALAs Freedom to Read Foundation, en juridisk enhet som varit speciellt aktiv när det gäller kampen mot Communication Decency Act (CDA), en lag som den amerikanska kongressen antog i februari 1996.
Lagen, som är fullständigt barock, kriminaliserar digitalt material som i böcker och boklådor är fritt tillgängligt, om detta kan uppfattas som oanständigt eller anstötligt för barn. En bibliotekarie som upprättar en katalog eller en websida kan alltså dömas, dessutom medger ju tekniken att en "anständig" websida efter några timmar kan innehålla ett anstötligt ord.
Överträdelse kan medföra upp till två års fängelse eller upp till 250 000 dollar i böter. Till glädje kan meddelas att ALA vunnit flera mål. Dock kommer målen att gå vidare till U.S. Supreme Court och i sommar väntas ett nytt utslag som dock Judith Krug tror att ALA även denna gång kommer att vinna.
I USA deltar flera organisationer i kampen, bland andra, The American Booksellers Association, American Society of Newspaper Editors och Association of American Publishers.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.