Tillbaka

Riksdagen säger ja till sänkt e-boksmoms

2011-05-18
av Lars Schmidt
Svenska politiker vill ha sänkt moms på e-böcker. Vid dagens riksdagsdebatt om EU:s så kallade grönbok om mervärdesskattens framtid, antogs skatteutskottets förslag om samma momssats på alla typer av böcker av en i stort sett enig riksdag.

>

EU:s regler ger idag möjlighet för medlemsländerna att tillämpa lägre moms på böcker av alla format - utom digitalt nedladdningsbara. Det innebär att både e-böcker och nedladdningsbara ljudböcker har 25 procents moms, mot sex procent på övriga böcker.

En enig bokbransch har länge försökt få de svenska politikerna att arbeta för ändrade regler i EU. I en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet inför dagens riksdagsbeslut kallar Förläggarföreningens ordförande Eva Bonnier och Författarförbundets ordförande Mats Söderlund reglerna för orimliga och skriver att "utan enhetlig bokmoms hamnar svenska och europeiska förlag på efterkälken både vad gäller e-boksutgivningen och när det gäller den förväntade, starka utvecklingen av innehållstjänster på internet."

Dagens riksdagsbeslut gällde Sveriges syn på EU-kommissionens så kallade grönbok om mervärdesskatten framtid. Bland punkterna finns frågan om likvärdig moms för alla typer av böcker oavsett format.

Kommissionen påpekar bland annat att det är en olägenhet att skattesatserna varierar för jämförbara produkter eller tjänster beroende på om de finns i traditionella sammanhang eller i en digital miljö.

Riksdagens skatteutskott menade inför riksdagsdebatten att "Det är viktigt att samma moms kan gälla både i traditionella sammanhang och i en digital miljö." En linje riksdagen alltså följde.

 

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.