Tillbaka

Så går samtalen om statliga stöd till branschen

2020-04-02
av Sophie Tanha
Kristina Ahlinder, vd för Svenska Förläggare­föreningen.
Foto: Ylva Sundgren

Hur statliga stödpaket ska delas ut, till vilka aktörer och kanske framför allt hur snabbt de kan användas har präglat branschrepresentanternas möten med politiker och tjänstemän under veckan.

– Det är ju som en kedja – bokhandel, förlag, författare. Går bokhandelsförsäljningen ner påverkar det förlagen och författarna direkt, säger Kristina Ahlinder, vd för Förläggareföreningen.

Under veckan har hon tillsammans med föreningens ordförande Eva Gedin och Bokhandlareföreningens ordförande Maria Hamrefors fört flera diskussioner om branschens behov för att överleva coronaepidemin och dess slag mot ekonomin.

Kulturutskottets ordförande, Liberalernas Christer Nylander, samt näringsutskottets moderata ordförande Lars Hjälmered fick dragningen i måndags. Från Kulturdepartementets håll lyssnade enhetschef Rani Kasapi och ämnesråd Matilda Berggren på önskemålen under onsdagen.

På torsdagsförmiddagen var det Kulturrådets tur, enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad och generaldirektören Kajsa Ravin träffade Kristina Ahlinder och Förläggareföreningens styrelseledamot, tillika Bonnierförlagens vice vd, Jesper Monthán, för att prata om hur stödåtgärderna till förlagen kan se ut. 

– Det vi vill ha är ett höjt litteraturstöd och större flexibilitet i det, så man kan få stöd för planerad utgivning. Som det ser ut nu ges litteraturstödet alltid i efterhand, då har ju förlaget redan gjort investeringen och tagit en ekonomisk risk. säger Kristina Ahlinder.

Förhoppningen är att delar av de 500 miljoner kronor som regeringen avsatt till extrastöd för kulturen via litteraturstödet ska gå till förlagen.

– I såna här tider, när riskerna blir större, kan det annars bli så att förlagen drar ner på utgivningen och inte vågar ge sig på mer kvalificerad utgivning.

Bokhandlarnas utsatthet inför coronapandemins restriktioner har en direkt påverkan på förlagen, menar Kristina Ahlinder. Kulturstödet riktar sig i första hand till kulturskapare och utövare, det vill säga författarna. Förläggareföreningen lägger därför fram argumentet att författarna behöver dem för att kunna verka inom yrket. På samma sätt behöver förlagen bokhandlare för att få ut sina produkter.

– Bokhandeln kan inte härda ut så länge till, det handlar om veckor. För förlagen handlar det om lite mera tid, men de är ju också beroende av att få sina fakturor betalda av återförsäljarna.

Hur hög är risken att förlag tvingas gå i konkurs?

– Det beror på förlagens grundsituation, men för många var läget redan innan coronapandemin väldigt hårt pressat. Det här spär bara på det. Det är en väldigt svår situation och kan mycket väl vara så att vi kommer se att förlag tvingas lägga ner, säger Kristina Ahlinder.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.