Tillbaka

Så har den ukrainska bokbranschen påverkats av kriget

2022-05-30
av Kristian Lönner
Foto: Daria Volkova/Unsplash

De ukrainska förlagen försöker fortsätta arbeta trots att kriget i praktiken omöjliggör försäljning av böcker. Internationellt utbyte och satsning på e-böcker lyfts fram som tänkbara lösningar i en ny enkätundersökning.

81 förlag svarade, mellan den 26 mars och 8 april, på enkäten som den ukrainska branschtidningen Chytomo tog initiativ till, rapporterar Publishers Weekly. Var tionde förlag hade då helt stoppat sin verksamhet och hälften hade förändrat sitt arbetssätt på grund av kriget.

När enkäten genomfördes fortsatte drygt hälften av förlagen att arbeta från samma plats som tidigare. 43 procent hade omlokaliserat verksamheten helt eller delvis till andra delar av landet, medan endast 2 procent helt flyttat förlaget utomlands.

Den ryska invasionen har inneburit ett hårt slag mot bokförsäljningen i landet och ett av flera problem är att förlagen i flera fall inte kommer åt sina lagerlokaler. Det i sin tur har inneburit problem med löneutbetalningarna. Bara 17 procent av de svarande i enkäten uppger att de betalat full lön till sina anställda. 28 procent att de inte kunnat betala några löner alls.

En lösning som förs fram av förläggarna i enkäten är att satsa på e-böcker eftersom formatet underlättar för ukrainarna att få tag på böckerna oavsett var i världen de befinner sig.

Ett annat sätt att jobba på är att etablera kontakt med kollegor i andra länder. Var fjärde förlag hade hunnit göra det när enkäten genomfördes och ytterligare 51 procent hade planer på att göra det.

Samtidigt lever bokbranschen inte sitt liv vid sidan av kriget utan mitt i det. Publishers Weekly tar i sin artikel upp flera fall då förläggare, författare och översättare fallit offer i kriget. 30 procent av förlagen uppger i enkäten från Chytomo att de har personal som aktivt deltar i striderna och hela 87 procent svarar att de har personal som hjälper till med det humanitära arbetet.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.