Tillbaka

Så mycket släpper Lind & Co ut

2021-04-30
av Matilda Källén
Foto: Pexels

Lind & Co har undersökt sin klimatpåverkan. 2020 uppgick förlagets utsläpp av koldioxid till 588 ton. De tryckta böckerna stod för tre fjärdedelar av utsläppen.
– Det är där man får börja, säger rapportförfattaren Lars Schmidt.

Förra året tryckte Lind & Co 807 000 böcker och sålde cirka 762 000 stycken. Man producerade drygt 700 nya ljudböcker och sålde nära 2,8 miljoner exemplar digitala böcker.

Trots den fördelningen stod de tryckta böckerna – inklusive pappersproduktion, tryck och transport – för hela tre fjärdedelar av förlagets utsläpp. De digitala böckerna – inklusive produktion och nedladdning – stod för 24 procent. Totalt uppgick Lind & Co:s utsläpp av koldioxid (koldioxidekvivalenter) till 588 ton, eller 647 ton med en säkerhetsmarginal på tio procent, under 2020. Det framgår av en rapport som förlaget beställt av konsultbolaget Do Right, som analyserar företags hållbarhetsarbete.

Varför ville Lind & Co göra den här genomgången?
– För att få veta hur stora utsläpp de har och vad de kan göra åt dem. Idén är att förlaget ska bli klimatneutralt genom att klimatkompensera för det man orsakat och samtidigt minska utsläppen, säger rapportförfattaren Lars Schmidt på Do Right.

588 ton. Hur ska man tolka den siffran? Är det mycket eller lite?
– Det finns två sätt att tolka den på. Man kan dels jämföra med andra förlag och dels med annat i samhället som har stor klimatpåverkan. Till exempel motsvarar 588 ton ett flygplan med 275 passagerare som åker tur och retur till Thailand. Och ett normalår åker 350 000 svenskar till Thailand på semester.

Att utsläppen är jämförelsevis små har lett till att bokbranschen ”lutat sig tillbaka”, tror Lars Schmidt.

– Man har haft en uppfattning om att det inte handlar om så stora utsläpp. Därför ligger branschen efter.

Enligt rapporten står en ljudbok för ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 59 gram, medan en tryckt bok står för i genomsnitt 598 gram. 

– Så det är där man får börja, konstaterar Lars Schmidt.

Skillnaderna mellan formaten är dock stora: en pocketbok släpper ut 136 gram, en hårdbandsbok 359 gram och en fyrfärgsbok mellan 675 gram och cirka 1 kilo. De böcker som släpper ut ”i särklass mest” är samtryckta fyrfärgsböcker.

– Alltså när man ger ut en bok tillsammans med ett stort internationellt förlag som ger ut den på många språk i många länder samtidigt. I de fallen handlar det mycket om att dra ner på kostnaderna och då blir det ofta tryckerier i Asien.

Han menar att det över lag är svårt att få fram uppgifter från förlagsbjässarna.

– På sina hemsidor påstår de ofta att de arbetar med klimatfrågan, men när man frågar dem vad böckerna från till exempel ett tryckeri i Shanghai släpper ut, då får man inget svar. Där finns mycket att göra. Det är klart att det är svårt för ett litet förlag att i samtryckssammanhang be Penguin Random House att trycka någon annanstans. Men bara att ställa frågorna kan få effekt.

Med tanke på skillnaderna mellan hur mycket en tryckt bok och en ljudbok släpper ut, vore det rimligt om förlag satsade mer på ljudböcker för att minska sin klimatpåverkan?
– Man kan fundera på det. Men vad gör vi då med alla de böcker som inte gör sig i ljud? Som fyrfärgsböcker. Jag tror att man kan tänka att de pappersböckerna kommer att finnas kvar, och att det därför är viktigt att få ner utsläppen på de nödvändiga pappersböckerna, säger Lars Schmidt, som också betonar att utsläppen för ljudböcker gäller varje gång en bok strömmas, medan en inbunden bok kan läsas flera gånger utan att utsläppet blir större.

Vad gäller utsläppen från förlagets egen verksamhet, som är uträknade baserat på ett normalår och inte coronaåret 2020, var de förhållandevis små – under två procent av förlagets totala utsläpp. Men då stod flygresor för över hälften. 

– Om en person åker till Frankfurt släpper det ut 4-500 kilo. Det blir väldigt mycket böcker för en enda flygresa. Så det finns anledning att dra ner på resandet, säger Lars Schmidt.

I beräkningarna i rapporten ingår inte frakt från återförsäljare till kund, eller kundens resa till exempelvis bokhandeln. Däremot ingår transporter från Förlagssystem.

Vissa av beräkningarna var svåra att göra, säger Lars Schmidt. Ibland har man behövt uppskatta eller utgå ifrån schabloner.

– Därför har vi en tioprocentig säkerhetsmarginal. Och vi har genomgående räknat uppåt för att vara säkra.

Lind & Co är inte ensamt bland de svenska förlagen om att ta ett grepp om sina utsläpp. Bland annat har Natur & Kultur redovisat sin klimatpåverkan och gick förra året ut med att de blivit Sveriges första klimatneutrala förlag. Tidigare i år meddelade Bonnierförlagen att man har som ambition att vara klimatneutrala från i år och att minska sina utsläpp med 25 procent till 2025.

Enligt Lars Schmidt finns det ett ökat tryck på de svenska bokförlagen att ta klimatfrågan på allvar.

– Dels för att de upplever att de bör göra det. Men också för att återförsäljare, till exempel Akademibokhandeln, tycker att det är intressant. Det är de som står i butikerna och vill kunna svara när kunder ställer frågor.

Han tror att förlagsbranschen kan göra stora neddragningar av sina utsläpp. 

– Bara genom att ställa frågor och krav på tryckerierna och transportörerna. Det är ett görbart projekt, eftersom det är tydligt vilka de stora utsläppskällorna är.

För transperans: Lars Schmidt var tidigare medarbetare på Svensk Bokhandel. Han är i dag inte anställd på tidningen.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.